Mehmet Ebussuud Efendi kimdir

tanınmış Türk bilgini ve Osmanlı şeyhülislâmıdır (1491 — 1574). İskilip’te yerleşen eski bir Türk ailesindendir. İstanbul’da doğdu. Babası Şeyh Mehmet Yavsi’dir. Ebussuut Efendi, uzun süre Müeyyed- zade Abdurrahman Efendiden ders gördü ve ona damat oldu. Sonra ünlü bilgin İbn Kemal’den (Bak.) ders alarak öğrenimini tamamladı. Müderrisliğe Çankırı’da başladı. Çeşitli yerlerde müderrislik yaptıktan sonra 1527’de Sahn-ı seman müderrisi, daha sonra İstanbul kadısı ve 1537’de Rumeli kazaskeri oldu. 1545’te şeyhülislâm atandı. Bu görevde yirmi sekiz yıl kaldı. Seksen yaşını geçtiği halde öldü. Mezarı, Eyüp’te Sokullu Mehmet Paşa türbesinin yanındaki okulunun bahçesindedir. ölümü, Mekke ve Medine’de duyulunca, Arap bilginleri salât-ı gaip denilen cenaze namazı kılmışlardır. Bu, onun bilginliğine duyulan saygıyı gösterir.
Ebussuut Efendi, zamanını araştırma, inceleme ve eser yazmakla geçirmiş, siyasî entrikalardan uzak kalmış, herkesin saygısını kazanmıştır. Eserlerinin en önemlileri Kanunî Sultan Süleyman’a sunduğu Arapça tefsiri (sağduyunun kılavuzluğu) ile Fetvay-ı Ebussu- ut’tur. Arapça şiirleri de çok değerlidir. İskilip’te bir camisi, İstanbul’da bir hamamı ve bir ilkokulu vardır.

Yorum yazın