Mehmet Cami Efendi

Mehmet Cami Efendi, türk kazaskeri (öl. İstanbul 1505). Molla Yegân’dan ders aldıktan sonra sahnıseman müderrisliğine tayin edildi. Gelibolu ve Bursa kadılığına getirildi. İstanbul kadısıyken (1481- 1482) Anadolu (1486-1487) ve Rumeli kazaskerliğine tayin edildi (1488). Bu görevde öldü. Kadı Beyzavî’nin Kur’an tefsirine bir haşiyesi ve çeşitli konularda risaleleri vardır,

Yorum yazın