Mehmet Ali Ağakay

Mehmet Ali Ağakay kimdir

Türk hekimi ve dilcisi (Girit 1893-Ankara 1965). Balkan Savaşı sırasında (1912) Askeri Tıbbiye öğrencisiyken orduya katılarak yardımcı hekim olarak çalıştı. Tıp fakültesini 1917’ de bitirdi. Bir yandan serbest hekimlik yaparken bir yandan da Türkçe ile ilgili yazılar kaleme aldı. 1936’da Türk Dil Kurumu’na üye oldu. Uzun süre kurumun Terim Kolu’nda çalıştı. 1937-1946 yılları arası TBMM’de milletvekili olarak bulundu. 1941-1962 arasında da TDK Sözcük Kolu Başkanıydı. Başlıca eserleri şunlardır: Kelime Yapma Yolları (1942); Türkçe Sözlük (1945); Yakın Anlamlı Kelimeler Sözlüğü (1958); Fransızca Türkçe Sözlük (1962)

Yorum yazın