Mehmed Nuri Efendi

Mehmed Nuri Efendi , rıfaî şeyhi (öl. İstanbul 1856). Medrese öğrenimi gördü. Şeyhülislâm Mekki Efendinin aracılığıyle Selim IlI’ün şehzade ve sultanlarına hoca tayin edildi. Sonra rıfaî şeyhi İbrahim E-fendiden el aldı; şeyh oldu. Tasavvuf konularını işleyen kitaplar yazdı. Eserleri: Terceme-i Makalât-ı Seyyid Ahmed Rıfaî (Seyyid Ahmed Rıfaî’nin «Makaleler»inin Tercümesi); Tabirname-i Muhibban (Tarikat Dostlarının Rüyalarını Yorumlama Kitabı); Terbiyetü’l Talibin (Taliplerin Eğitimi); Miftah-ul Havas (Fal Anahtarı); Ravzat-ül-Ezkâr (Zikirler Bahçesi). [M]

Yorum yazın