Mehmed Derviş Efendi

Mehmed Derviş Efendi Seyit, türk kazaskeri (öl. İstanbul 1790). Çeşitli medreselerde müderrislik yaptıktan sonra İzmir (1764), Edirne (1772), Mekke (1777) payelerini aldı. İstanbul kadısı oldu (1785). Aynı yıl nakîbüleşraf tayin edildi; kısa bir süre sonra azledilerek Gelibolu’ya sürüldü. İstanbul’a dönüşünde ikinci defa nakîbüleşraf ve Rumeli kazaskeri tayin e-dildi (1788). Bu görevinden alındıktan sonra öldü, (m)

Yorum yazın