Mehmed Çelebi Mani

Mehmed Çelebi Mani, türk divan şairî (öl. Bulgaristan, Hezargrad [bugün Raz-grad] 1599). Kanunî Sultan Süleyman zamanı bilginlerinden Çalık Ali Efendinin oğlu. Medrese öğrenimi gördü. Birçok yerde müderrislik yaptı. Sonra kadı oldu. Divan şiiri geleneğine bağlı kalan Mâni’nin dili akıcı ve sadedir. Bugüne kalan şiirlerinde halk ağzını ve birçok halk deyimini kullandığı görülür. Bazı gazellerinde tasavvuf kavramları, hikmetli söyleyişler yer alır. Mâni’nin şiirlerine eski mecmualarda rastlanır. (M)

Yorum yazın