Mehmed Celaleddin Dede

Mehmed Celaleddin Dede, türk yazarı (İstanbul 1867 – ay.y. 1912). Düzenli bir öğrenim görmedi. Şiir, hikâye ve roman türlerinde birçok eser verdi. Nazımda yeniliğe karşı çıktığı halde eserlerinde batı etkisi görülür. Başlıca romanları: Bir Kadının Hayatı (1890); Küçük Gelin (1892). Ahmed Rasim, sanatçının derbeder hayatını, aşklarını Muharrir, Şair ve Edip adlı eserine konu yaptı, (m)

MEHMED CELALEDDİN DEDE, türk bestecisi (İstanbul 1849 – ay.y. 1907). Yeni-kapı mevlevihanesi şeyhi Abdülbaki Nâsir Dedezade Osman Sabahaddin’in oğlu. İlköğrenimini Davutpaşa rüştiyesinde yaptı. Tasavvuf, edebiyat, mesnevi ve müzik konularında çalıştı. Babasının dünya işlerinden eletek çekmesi üstüne Yenikapı şeyh vekili (1870), ölümü üzerine de şeyh oldu. Musikiyi ve tamburu ismet Ağa, Nikoğos Ağa, Tamburi Büyük Osman Beyden öğrendi Şeyhî mahlası ile şiirleri de vardır. Tek bestesi Dügâh Mevlevi Âyini’dir. (m)

Yorum yazın