MEHMED ÇAKER EFENDİ

MEHMED ÇAKER EFENDİ, türk şairi (Zile 1790 – işkodra 1857). İstanbul’a geldi (1821). Topçu ocağına girdi. Mehmed Reşid Paşanın yanında sefere katıldı (1824). Ocaktan ayrılarak Manastır’a döndü. Arzuhalcilik yaptı. Türk, arap ve İran edebiyatı üstünde çalıştı. Rumeli valilerinden Mehmed Hamdi Paşaya kâtip oldu (1835). Sonra işkodra valisi Yenişehirli Haşan Rıfat Halit ve Dilâver Paşaların, 1843’ten sonra da on bir yıl Bosnalı Osman Mazhar Paşanın yanında kâtiplik yaptı. Şiirlerini ve Divan’ını işkodra’da düzenledi.

Yorum yazın