MEHMED bin AHMED bin ADİL PAŞA

MEHMED bin AHMED bin ADİL PAŞA, türk bilgini (öl. İstanbul 1543). Veziriazam Mustafa Paşa adına Miftah Haşiyesini (Miftah*ın Açıklanması), Ferhad Paşa adına Şerh-i Mevafık Talikatı’nı (Mevafık* Açıklaması Üstüne Yorum) yazdı. Astronomiyle İlgili El-Seb-ül-Şeddad (Şeddat’m Yedileri) adlı kitabından başka, Risale t-ül-H ey ula (ilk Madde Üstüne Kitapçık) adlı bir eseri vardır, (m)

Yorum yazın