Max Müller kimdir

Max Müller kimdir
Max Müller , alman dilbilimcisi, şarkiyatçısı ve mitoloji bilgini (Dessau 1823 – Oxford 1900). Şair Wilhelm Müller’in oğlu. Leipzig ve Berlin üniversitelerinde okudu, sonra Paris’de E. Burnouf’un sanskritçe derslerini takip etti. Onun isteğiyle Rig-Veda’yı yayımlama işini üstüne aldı; bu yayım 1849’dan 1875’e kadar sürdü. Müller, 1850’de Oxford’a yerleşti ve Oxford üniversitesinde modem diller ve edebiyatları profesörü oldu. 1869’da kendisi için kurulan karşılaştırmalı gramer kür-süsünür başma getirildi. Başlıca eserleri: Ledures on the Science of Language (Dil Bilimi Üstüne Dersler) [1861-1863]; Essay on Comparative Mythologie (Karşılaştırmalı Mitoloji Üstüne Deneme) [1856]; The Ori-gin and Growth of Religión (Dinin Kaynağı ve Gelişmesi) [1889]; Physical Religión (Fiziksel Din) [1891]; Anthropological Religión (Antropolojik Din) [1892] ve Sacred Books of the East (Doğu’nun Kutsal Kitapları) [50 cilt, 1879-1910]. (L)

Yorum yazın