Max Ernst hayatı ve eserleri

(1891-1976) Alman asıllı Fransız ressam. Otuz yaşındayken Paris’e yerleşti. Dada ve gerçeküstücü akımlara geniş ölçüde katıldı. Çok kesin bir şekilde çizilmiş ve inceden inceye işlenmiş tablolarında konuların olağandışılığı ile ilgi çeken Ernst, Nazile|r tarafından yurt dışına çıkarılınca ABD’ye sığındı. 1954’de Venedik “Biennai’i ödülünü aldı. 1958’de Fransız vatandaşlığına geçti. 1959Ma Fransız Ulusal Sanat Ödülü’nü kazandı. Resim çalışmalarının yanı sıra şematik üslupta, ilkel uygarlıkların etkisini yansıtan birçok heykel yaptı. Bu türdeki çalışmalarının en önemlisi, Paris Modem Sanatlar Ulusal Müzesinde bulunan Oğlak Burcu adlı eseridir.

Yorum yazın