Maurikios

Maurikios , lat. Flavius Mauricius Tiberius (Gülşehir [Arabissos], Kappadokia 539’a doğr.- öl. 602). Bizans imparatoru (582-602). Autokrator kumandanıyken (578), Tiberius II tarafından Perslere karşı savaşmakla görevlendirildi. Galip gelince (581), imparatorun damadı ve halefi oldu. İmparatorluğu yeni baştan teşkilâtlandırmağa girişti, orduyu daha iyi toplayabilmek için Afrika ve İtalya’da iki eksarklık kurdu. (VII. yy.da kurulan temaların nüveleri). Bütün sınırlarda Bizans’ı tehdit eden düşman-larına karşı koydu. İran’da yeni bir saldırıya girişti (583-591) ve kovulan kral Hüs-rev II’yi toprak karşılığında yeniden tahta oturttu. Afrika’da bozulan barışı yeniden kurdu (587), İtalya’yı Lombardlara karşı savundu, Avar ve Islavların Balkan-lar’a doğru ilerlemesini durdurdu, kumandanı Priskos, Tuna’nın ötesine kadar uzanan savaşı başarıyle yönetti (595). Bununla birlikte Maurikios’un cimrice tutumu, aylık alamayan ordunun hoşuna gitmedi. A-yaklanan ordu, Centuria şefi kentarkhos Phokas’ı imparator ilân etti (602); Mauri-kios tutuklanarak oğullarıyle birlikte öldürüldü. (l)

Yorum yazın