Maurice Sterne

Maurice Sterne

Amerikalı ressam ve heykeltıraş (Libava, Rusya [bugün Liyepaya, Letonya] 1878 – Mount Kisco, New York 1957). 12 Yaşında A.B.D.’ye gitti, National Academy of Design’da (Tho-mas Eakins ile birlikte) okudu. Paris’te Cézanne, Gauguin, André Derain ve kübistlerin büyük ölçüde etkisinde kaldı, fa kat onu en çok etkileyen İtalya’da gör düğü Piero della Francesca’nın resimleri oldu. 1933’te New York’taki Modern Sanat mü zesi ilk defa açtığı tek kişilik sergide Ster ne’in eserlerini sergiledi. A.B.D.’deki bir çok müzede resimleri vardır, özellikle New York Metropolitan müzesindeki Bali’de Pazar ünlüdür. Heykeltıraş olarak daha az tanındı. Bazı tunç heykellerin dışında birçok anıt da yaptı. Bunların en ünlülerin den biri New England’a ilk yerleşenlerin hatırasına yaptığı anıttır. (Worcester, Massachusetts). [M]

Yorum yazın