Maurice Sarrail

Maurice Sarrail

Fransız generali (Carcassonne 1856 – Paris 1929). Piyade subayı idi, Birinci Dünya savaşının başlangıcında 3. Ordunun (Veıdun ordusu) kumandanlığa getirildi. Verdun savunmasıyle Joffre’un Marne üzerine yerleşmesine yardım etti. 1915’te Doğu ordusunun başkumandanlığı görevini yüklendi. Selânik’te müstahkem ordugâh kurdu ve 1916’da Manastır’ı Bulgarlardan aldı. 1917’de yunan kralı Konstantin I’i tahttan indirdi ve bir süre sonra emeklilik yaşına ulaşarak Fransa’ya döndü. Fakat 1918’de yaş haddine bağlı olmaksızın düşman önünde başkumandanlık yapmak üzere tekrar muvazzaflığa alındı ve 1924’te Suriye yüksek komiserliğine getirildi, general Weygand’a halef oldu. Oradayken Dürzîler’in ayaklanması üzerine Fransa’ya çağırıldı.

Yorum yazın