Maurice Roy

Maurice Roy , fransız sanat tarihçisi (Paris 1856-01. 1932). Noter arşivlerine dayanarak, Fransa’da RÖnesansın tarihini inceledi. En önemli eseri Artistes et Monuments de la Renaissance en Francetır (Fransa’da Rönesans Sanatçıları ve Anıtları) [1929]. (L)

Maurice Roy, fransız mühendisi (Bourges 1899-?) Viaden ocakları başmühendisi ve École Polytechnique’te profesör oldu, özellikle balistik, akışkanlar dinamiği, termodinamik ve havacılık mekaniğini inceledi. En önemli eseri. Mécanique des Milieux Continus et Déformables (Şekil Değiştirebilen Sürekli Ortamlar Mekaniği) [1950]. (L) ROY (Pierre), fransız ressamı (Nantes 1880 -Milano 1950). Doğu Dilleri okulunda okudu, Jean-Paul Laurens’in, sonra Eugène Grasset’nin atelyelerine devam etti. 1920’de gerçeküstücü akıma bağlandı ve bu tarihten itibaren yalın bir anlatım havasında ve zarif olmakla beraber, esrarlı bir görünüm içinde, alışılagelmiş eşyaları canlandıran tablolar yaptı; en çok sevdiği konu, boş bir duvara yaslanmış ve gölgesi o duvara vurmuş, her parmaklığı bir başka renge boyalı tahta bir araba tekerleğiydi. Eserleri Paris Art Moderne, Castres, Nantes, New York, Los Angeles, Detroit, Chicago, Baltimore müzelerindedir. Birçok tiyatro maketi (1908-1948) yaptı ve kitap resimledi. (L)

Yorum yazın