Matyas

MATYAS I (Kolozsvar 1440 – Viyana 1490), Corvinııs denir, Macaristan kralı

(1458 – 1490), Hunyadi Yanoş’un oğlu. Macar soyluları tarafından kral seçildiğinde, Prag’da rehine idi. Aragon’lu Beatriz ile ikinci evliliğinden sonra Rönesansa tutkuyle bağlandı; Buda (Budin) sarayını güzelleştirdi, Corvina kitaplığını ve Pozsony (bugün Bratislava) üniversitesini kurdu, iyi düzenlenmiş bir maliye ile desteklenen kuvvetli ve sürekli bir ordu bulundurdu, ölçüsüz ihtirasları yüzünden girdiği savaşların çoğunu kazandı: Bohemya’yı kaybettiyse de kral Vladislav Il’den kendisine Lausitz, Silezya ve Moravya’yı (1479), imparator Friedrich IlI’ten Steiermark (istria) ile Aşağı Avusturya’yı aldı (1485). Osmanlı tehlikesinin büyüklüğünü fark etmedi, sadece Balkanlardaki küçük hıristiyan devletlerini elde etmeyi düşündü: Bosna’nın kuzeyini ilhak etti (1463), Moldavya’da Büyük Ştefan’a metbuluğunu kabul ettirmeğe çalıştı, ölümünden sonra geniş Corvina toprakları, varlığını sürdüremedi ve zulmünden bıkan magnuslar oğlunu tahttan uzaklaştırdılar. Kanunî, 7 eylül 1526’da Budin’deyken, Matyas’ın sarayında kaldı; burada bulunan kitapları ve sarayın önündeki heykelleri İstanbul’a gönderdi.

1483’te Bayezid II ile bir barış antlaşması yapan Matyas I, Bayezid II’nin kardeşi F-ransa’da iken onu ele geçirerek bir haçlı seferi tertip etmeyi düşündü, (l)

Yorum yazın