Matrakçı Nasuh

Matrakçı Nasuh kimdir – Matrakçı Nasuh hayatı , eserleri ve matematiğe kazandırdıkları hakkında bilgiler
NASUH EFENDİ Matrakçı, türk bilgini (XVI.yy. ortaları). Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. Elimize geçen eserlerinden Kanunî Süleyman zamanında yaşadığı anlaşılıyor. özellikle matematik üzerinde çalıştı. Hint (Arap) sayıları, dört işlem, kesirler, ölçüler, oran, orantı, orantılı bölme ve geometri konularında çağına göre yeni sayılan incelemeler yaptı. Uzunluk ölçülerini gösteren cetveller düzenledi. 1533 yılında yazdığı Umdetü’l Hisab (Hesabın İlkesi) adlı eseriyle İslâm ülkelerinde kullanılan ağırlık ve uzunluk ölçüleri hakkında önemli bilgiler verdi. XVI. yy. dan sonra yetişen matematikçiler tarafından başlıca kaynak olarak nitelenen bu eser üzerinde birçok çalışmalar yapıldı, dundan başka İstanbul’dan Mısır’a kadar süren gezileri sırasında gördüğü yerleri anlatan bir eser yazdı. Eserleri: Umdetü’l Hisab (Hesabın İlkesi), Beyan-ı Menazil-i Sefer-i Irakeyn (İki Irak Seferinin Konak Yerlerinin Anlatılması.) [M]

Yorum yazın