Masinissa

Masinissa , Numidia kralı (M.ö. 238’e doğr. – 148). Massyli’-ler kralı Gaia’nm oğlu. Babasının, Massyli’ler kralı Syphaks tarafından ele geçirilen topraklarını geri almak için Romalılarla birleşti, onların desteğiyle Syphaks’ı yendi, onu esir aldı (203) vc karısı Sop-honisbe ile evlendi. Fakat Scipio, Masinissa’yı Kartacalılar tarafından tutmağa zorlar diye, Sophonishe’nin kendisine teslim edilmesini istedi ve onu öldürttü. Zama’-dan sonra (202), Kartacalılar Masinissa’yı Numidia krah olarak tanımak zorunda kaldılar. Masinissa, Muluha’dan (Muluye) Tuska’ya kadar uzanan toprakların hâkimi olarak, buraları birleşmiş ve monar-şik bir devlet haline getirmek istedi, önce göçebe kabilelerin yerleşmesine çalıştı; çobanları toprağa bağlı çiftçiler haline getirdi. Numidia’nm şehirleşmesine çalıştı. Çiftçileri göçebe akınlarına karşı daha kolay savunabilmek için şehirler halinde gruplaşmaya yöneltti. Bu yeni şehirlerde Kartaca’nınkine benzer bir düzen kurdu. Yeni köylülere Demeter ve Kore kültünü aşıladı. Gücünü güven altına alabilmek için bir tanrı-kral kültü kurdu, ölümünden sonra Dugga’da kendisi için bir tapmak yapıldı. Eli altında kuvvetli bir ordu ve bir donanma bulundurdu, devletini Roma ile ticaret yapan zengin bir ülke haline getirdi. Cirta başşehir oldu. Amacı, bütün Kuzey Afrika’yı hâkimiyeti altına almaktı. Kartaca topraklarına el uzatınca, Kartaca savaş ilân etti, fakat yenildi. O zaman, Afrika’da Masinissanm gitgide artan gücü, Roma’yı kaygıya düşürdü. Kartaca’ya savaş ilân ederek (149) [ü-çiincü Pön savaşı] şehri yakıp yıktı ve Afrika’da bir roma kolonisi kurdu ve bu koloni Numidia’nın yayılmasına son verdi. Fakat bu arada Masinissa kralın büyük oğlunun tahta geçmesi kuralını koya-madan öldü (148). [l]

Yorum yazın