Mary Tudor kimdir

Mary Tudor kimdir
Mary Tudor (Greenwich 1516-Londra 1558), İngiltere ve İrlanda kraliçesi (1553-1558), Henry VIII ile Aragon’lu Catherine’in kızı. Babasıyle annesinin ayrılmalarından sonra çeşitli kötü muamelelere katlandı, annesinin hatırasına ve dinine sıkı sıkıya bağlandı. Edward VI devrinde yeni bir protestan hareketinin tehdidiyle karşılaştı ve ancak kuzeni Kari V*in müdahalesiyle zulüm görmekten kurtuldu. Bunun üzerine yalnız Ispanya’nın dostluğuna güvenebileceğine inandı. 1553*te Northumberland, veraset hakkını Mary’den a-larak Jane Grey’e vermeğe kalktı, fakat tngilizlerin rejinre bağlılığı ağır basınca taç gene Mary’de kaldı. Dünyaya küsen, vaktinden önce ihtiyarlayan ve aşırı bir güvensizlik duygusuna kapılan kraliçe, halkının duygularını anlamayarak ve Protestanları sert bir şekilde ezerek başarı şansını harcadı; 300 kadar idam, ona kanlı mary lakabının verilmesine yolaçtı. özellikle, rakip bir ülkenin hükümdarı olan ispanyalı Felipe II ile evlenmesi (1554), hele bu evlenme sonucu olarak Fransa ile girişilen felâketli savaş sonunda Calais’nin de kaybedilmesi (1558), İngiliz halkoyunu kraliçeden büsbütün soğuttu. Kocası tarafından 1555’ten itibaren terk edilen Mary, halkının kendisine sırt çevirdiğini gördü, (l)

Yorum yazın