MARTINEZ DE LA ROSA

MARTINEZ DE LA ROSA (Francisco de Paula), İspanyol siyaset adamı ve yazarı (Granada 1787-Madrid 1862). Napolyon’a karşı yardım sağlamak üzere Cadiz cuntası tarafından İngiltere’ye gönderildi (1811). Liberal milletvekiliyken (1812-1814), ilerici tutumu yüzünden sürgün edildi (1814-1820). Meclis başkanı ve dışişleri bakanı (1822-1923) oldu, fransız ayaklanmasını ve müdahalesini önleyemedi. Yeniden sürgün edildi (1823-1834), daha çok Paris’te oturdu ve orada romantizmin etkisinde kaldı. Başbakan (1834-1835) oldu. Büyükelçi olarak Paris’e, sonra Roma’ya (1842) gitti. Cortes başkanı (1852) oldu. Devlet adamlığından çok, hatipliğiyle tanındı. Şair, dram yazarı ve tarihçi olarak ününü sürdüremedi. Başlıca eserleri: La Conjuración de Ve-necia (Venedik Fesatı) [1830] adlı tarihî bir roman; El Espíritu del Siglo (Yüzyılın Ruhu) adlı bir felsefe tarihi incelemesi [1835-1851]; La Nina en Casa y la Madre en la Mascara (Kız Evde, Anne Maskeli Baloda) [1821] adlı bir töre komedisi, (l)

Yorum yazın