Martin Pierre

Martin Pierre, fransız mühendisi ve sanayicisi (Bourges 1824 – Fourchambault, Nièvre 1915). Eski bir demirci ailesindendi; genç yaşta, babasının Sireuil’deki tesislerinden birinin başına geçti. 1722’de Réaumur’ün yaptığı denemeden sonra özellikle Siemens de Le Châtelier tarafından sabit fırınlarda çelik elde etmek için sayısız deney yapılmıştı. 1862’de William Siemens ile birlikte çalışmağa başlayan Pierre Martin, çeliği ergitmek için (yaklaşık olarak 1 700°C) sabit fırında sıcak gazların ısısından yararlanmayı tasarladı. Fırının içini silisli tuğlalarla kaplayarak, 1864’te Sireuil’deki fabrikada bir tonluk bir fırında ilk işlemi gerçekleştirdi. Sonra 1865’-te, yabancı maddeleri temizlemek ve çeliği arıtmak için dökme demir ilâvesiyle çelik hurdalarının yeniden ergitilmesine dayanan ve kendi adiyle anılan çelik hazırlama usulünü buldu.

Martin usulü çok çabuk gelişti ve 1870’e kadar on fabrika bu usulle çelik üretimine geçti; bugün dünya üretiminin üçte birinden fazlası Martin tipi fırınlardan elde edilmektedir, (l)

Yorum yazın