Markion

MARKİON, gnostik filozof (Sinop M.S. 85’e doğr.-160’a doğr.). Bir piskopossun oğlu idi. Armatörlük yaparak zengin oldu. 144’te sapkınlıkla suçlanarak afaroz edildi, (bk. MARKİON’CULUK). Kiliseyle barışmayı düşündüğü sıralarda öldüğü söylenir, (l) MARKİON’CU i. (Markion’dan markion-cü). Din tar. Markion’un öğretisinden yana olan.
— ansİkl. Markion’cu’lar dünyanın, önceden var olan maddeye ne pahasına olursa olsun biçim vermiş olan, eksik bir demiurgos’un eseri olduğuna inanıyorlardı. Bu tanrı, Eski Ahit’teki âdil tanrıdır. Onun üstünde de evrenden tecrit edilmiş olarak, iyi Tanrı yaşar. İsa’nın kişiliğinde insan olan ve insanlığa kurtuluş yetkisi veren bu iyi Tanrı’dır. Markion’cular Eski Ahit’i reddediyor. Yeni Ahit’ten de sadece Aziz Lu-ka’nın Incil’ini ve Aziz Paulus’un, yeni bir şekil verdikleri mektuplarını tanıyorlardı. 250 Yılına kadar İtalya, Afrika ve Mısır’da çok yaygın ve çok etkiliydiler. Zamanla azaldılar ve X. yy.’da ortadan kalktılar. (L)

MARKİON’CULAR çoğl. i. II. yy.da din sapkını Markion tarafından kurulan tarikatın üyeleri.

— ansİkl. Gnostik Markion’un öğretisine bağlı olan markion’cular, yunan alfabesinin harflerinde gizli bir güç olduğuna inanıyorlardı. Aziz Eirenaisos’a göre, markion’cular kendilerini büyücülüğe ve sefahate vermişlerdi. II. yy.da Rhône vâdisinde yaygın olan markion’cular bir süre sonra yok oldular. (L)

Yorum yazın