Marin Marais

Marin Marais , fransız viyolacı ve bestecisi (Paris 1656 – ay.y. 1728). Lully’nin öğrencisi oldu; 1676’dan sonra Krallık Müzik topluluğuna katıldı; 1710’a ¡kadar Paris Opetra orkestrası mı yönetti. 1691’de* viyola öğretmeni olarak tanındı. Şöhretine ve Louis XlV’ün sevgisini kazanmış olmasına rağmen İtalyan müziğinin moda olmasına kırılarak hayatını sessizlik içinde tamamladı. Bir ve İki Viyol için Parçalar’dan meydana gelen beş kitap (1686-1725), Trio Parçaları (1692), Gam ve Başka Senfoni Parçaları (1723) ve L. Lully’nin resmî işbirliği ile Alcide (1693), Ariane et Bacchus (1696), Alcyone (1706), Sémélé (1709) adlarında dört opera besteledi. M. Marais’-nin önceleri Lully geleneğine bağlı kaldığı görülür. Melodi bulmaktaki kolaylığı, kimi zaman içli bir hal alan armoni duygusunun inceliği, yazı tarzının kıvraklığı, çalgı için yazdığı eserlere büyük bir çekicilik verir. Operalarında da Lully geleneğine bağlı kaldı, gene de bazı senfonik parçalarında yenilik getiren bir bestecidir (Alcyone operasındaki «fırtına», Sémélé’ nin şarkısı); bu parçalardaki sağlam yazı, Ma-rais’nin kantat üslûbu ve İtalyan sanatı üstünde özel bir anlayışa sahip olduğunu gösterir. Rakibi Couperin ile, Louis XIV devrinde yaşamış müzikçilerin en büyüğüdür. (l)

Yorum yazın