Marcus Terentius Varro Kimdir

Marcus Terentius Varro Kimdir

Marcus Terentius Varro (d İÖ 116, Reate?, İtalya Yarımadası – ö. İÖ 27), Eski Roma’nın en büyük bilgini. Verimli bir yazar ve ünlü bir yergicidir. En çok Saturae Menippeae (Menippos Tarzında Yergiler) adlı yapıtıyla tanınır.

Ünlü bir Latin bilgininden ve Atina’da filozof Askalonlu Antiokhos’tan ders aldı. Siyasete pek ilgi duymamakla birlikte devlet yönetiminde bazı görevler üstlendi; bu arada praetor’luğa (yüksek yönetici) kadar yükseldi. İspanya’da Pompeius’un (Büyük) yönetiminde çalıştı (İÖ 76); gene onun yönetiminde korsanlara karşı yürütülen savaşta görev aldı (İÖ 67).

Varro İÖ 59’da yazdığı Trikaranos (Üç Başlı) adlı siyasal kitapçıkta Pompeius, Julius Caesar ve Crassus’un triumvirlik (üçler meclisi) yönetimini ele aldı. İspanya’ da Pompeius’u destekledi (İÖ 49), ama sonradan bağışlandı (İÖ 47) ve Caesar tarafından kütüphaneciliğe atandı. Antiqui-tates rerum humanarum et divinarum (İnsanlarla ve Tanrılarla İlgili Şeylerin Tarihçeleri) adlı yapıtının ikinci bölümünü Caesar’a adadı.

Hukuk, astronomi, coğrafya, eğitim, tarih ve edebiyat tarihinin yanı sıra şiir, yergi, söylev ve mektup türünde 600’ü aşkın kitaptan oluşan yaklaşık 74 yapıt yazan Varro’nun günümüze tamamı ulaşan tek çalışması De re rustica’dır (Çiftçilik Üzerine). Kır yaşamını sevdirmek amacıyla yazdığı, üç bölümden oluşan bu çalışması tarım ve hayvancılık konularında pratik bilgiler içerir. Cicero’ya adadığı De Lingua Latina (Latin Dili Üzerine), dil üzerine bir araştırma olmasının yanı sıra çok çeşitli konularda değerli bilgiler içeren bir kaynak olarak da önem taşır. Yüz elli kitaptan oluşan Saturae Menippeae’âtn yaklaşık 90 bölüm ve 600 parça kalmıştır. Bu çalışmasındaki yergiler, İÖ 3. yüzyıl Kynik filozoflarından Gadaralı (bugün Umm Kays, Ürdün) Menippos’un tarzında yazılmış, şiir ve düzyazıların mizahi bir birleşimidir. Yapıtta yemek ve içmekten edebiyat ve felsefeye kadar çeşitli konuları işleyen Varro, döneminin çılgınlık ve saçmalıklarını alaya alarak Roma’nın erdemli, dindar, sade yaşamını savunur; lükse ve felsefi dogmatizme karşı çıkar; ayrıca birçok şiir ölçü ve üslubunu ustalıkla kullanır.

Yorum yazın