Marcus Antonius Kimdir

Marcus Antonius Kimdir

Marcus Antonius, Romalı general (? İÖ 82 – İskenderiye İÖ 30). Cretius’un oğlu. Gençliğinde Suriye Valisi Gabinus’ un süvari komutanı olduktan sonra Sezar buyruğunda Galliadaki orduların komutasını üstlendi (İÖ 54).Teseiya’da Pharsalos’ta Sezar ordusunun sol kanadına komuta ederek Pompeius’a karşı savaştı (İÖ 48). Aynı yıl Sezar onu süvari komutanı atadı; böylece Roma’da etkin bir göreve geldiyse de kent yönetimini yürütemediği için Campaniadaki askerlerin başkaldırması üzerine görevinden alındı (İÖ 47). Konsül seçilince (İÖ 46) diktatörlüğü kaldırdı. Sezar’in öldürülüşünden sonra onun tüm mal varlığına ve belgelerine el koydu. Halk Meclisi’nin kararıyla beş yıl süreyle Gallia Cisalpina Eyaleti’ne vali atandı (İÖ 44). Ancak eyalet valisi D. Brutus’un çekilmek istememesi üzerine ordusuyla, eyalet başkenti Mutina’yı kuşattı. M. Antonius’a karşı Cumhuriyetçiler arasında başlayan hoşnutsuzluğu konu edinen Cicero, M. Antonius’a karşıt söylevleriyle Senato’da Cumhuriyetçileri yönlendiriyordu. Sonuçta, tam Mutına’yı kuşattığı sırada Senato ona savaş açtı; savaşın komutanlığına atanan konsüllerle Octavianus kuzeye gitti (İÖ 43). M. Antonius yenildi ve vatan haini ilan edildi. Aynı yıl Lepidus ve Octavianus ile birlikte, hükümeti yeniden düzenlemek amacıyla kurulan Triumvirlik’e (Üçlü Birlik) katıldı ve aralarında Cicero’nun da bulunduğu önder durumdaki birçok kişi öldürüldü. Sezar’ı öldürenlerden Cassius ile Brutus, Makedonya’da Philippi Savaşı’nda Octavianus ile M. Antonius’a yenildiler (İÖ 42). Bu savaştan sonra Triumvirler Batı eyaletlerini yeniden bölüştüler; M. Antonius’un payına Gallia Comata ile Gallia Narbonensis düştü. Philippi Savaşı’ndan sonra Atina’ya giden M. Antonius’a Tanrı Dionysos olarak tapınıldı. Sezar’ı öldürenleri ve Kleopatra’yı sorgulamak için Küçük Asya’ya geçtiyse de (İÖ 41) Kleopatra’nın etkisinde İskenderiye’de kaldı. Bunu fırsat bilen Parthlar Fırat Irmağı’nı geçerek Suriye’ ye girdi ve ionia’ya kadar tüm Küçük Asya’yı ele geçirdiler. M. Antonius, buraları Parthların elinden almak için güçlü bir ordu oluşturmak amacıyla Brindizi’ye geldi. Ancak İtalya’nın en güçlü devlet adamı durumuna gelmiş olan Octavianus da bu sırada kendisiyle savaşmak için Güney İtalya’ya gelmişti. Ordunun ve ortak dostlarının araya girmeleriyle Octavianus, Antonius ile savaşmaktan vazgeçtiJ Yapılan Brindizi Antlaşması’na göre, doğunun tümünü M. Antonius’a bıraktı (İÖ 40). Bu sırada M. Antonius, Sextus Pompeius ile yaptığı antlaşmayı (İÖ 39) hiçe sayarak Akhaia’yı ona vermeyince Sextus Pompeius ile Octavi-anus’un arasında savaş çıktı. Bunun üzerine, M. Antonius ile Octavianus İÖ 38’de sona ermiş olan Triumvirliği Tarentum Antlaşması ile beş yıl daha uzattılar ve Sextus Pompeius’u kesin yenilgiye uğrattılar (İÖ 36). M. Antonius doğuda Parthlara karşı üç sefer düzenleyerek onları Küçük Asya’dan ve

Suriye’den çıkardı; Parthların bağlaşığı olan Kommagene Krallığı ile antlaşma yaptı. Doğudaki savaş bahanesiyle Octavianus’un kızkardeşi olan karısı Octavia’yı İtalya’da bırakıp Antiocheia’ ya gelen M. Antonius, Kleopatra ile evlenerek Kıbrıs, Suriye, Kilikia topraklarının bir bölümünü ona armağan etti. Aynı yıl, Parthlara karşı yaptığı savaşı yitirince Romalıların Ermenistandaki egemenlikleri sona erdi. 11 yıl Mısır’da Kleopatra’ nin çekiciliğine kapılarak yaşadı. Ondan olan çocuklarına krallıklar verdi. |Bu;o-lumsuz tutumları üzerine Octavianus’un açtığı savaşta Actium’da yenildi (İÖ 31 ). Bütün bunlardan sonra ölümünde İskenderiye’de Kleopatra’nın yanına gömülmek istediğini belirttiği vasiyetnamesinin Vesta rahibelerinden alınarak Octavianus’ça Senato’da okunması üzerine vatan haini ilan edildi; Octavianus’un, İskenderiye’yi kuşatması sırasında (İÖ 30) askerleri Octavianus’un yanına geçen M.-Antonius bu yenilgiyi sindiremeyerek kendini kılıcıyla öldürdü (İÖ 30).

Yorum yazın