Marco Polo kimdir

Marco Polo kimdir

Marco Polo kimdirİtalyan gezgini (Venedik, 1254’e doğru-Venedik, 1324’e doğru). Marco Polo’nun amcası Matteo ve babası Niccolo Polo, daha önce Kubilay Han’ın sarayına gitmişlerdi. Papa Gregorius X’un temsilcisi sıfatıyla yaptıkları ikinci yolculuğa, henüz on dokuz yaşında olan Marco Polo’nun da katılmasına izin verdiler.
EFSANEVİ YOLCULUK
Akkâ’dan hareket edip Ayaş’a gelen ve kuzeydoğu yolunun kapatıldığını gören kervan yolcuları,yani Venedikliler Musul, Bağdat, Kaşan, Hürmüz yolunu izlediler, bu arada kumaş, değerli taş ve inci ticareti yaptılar. Nişapur’dan geçtikten sonra doğuya yöneldiler; pembe yakutlar ülkesi Badakşan’ı, yüksek Pamir bozkırlarını, yeşim taşının vatanı Hotan’ı geride bırakarak Çin’in kuzeybatısına ulaştılar. Kubilay Han onları görkemli biçimde karşıladı; Marco Polo’nun zeki olduğunu görünce onu özel damşma-m yaptı, daha sonra da görevli olarak Güney Çin’e gönderdi. Marco Polo, görev verdiği elçilerinin başarıdan başarıya koştuğunu izlerken, babası ve amcası da değerli eşyalar topluyorlar-dı. Böylece on iki yıl geçti. Hanın annesi durumunda gözden düşeceklekni düşünen Venedikliler ülkeleriı dönme isteğinde bulundular. Ama Kubilay Han, onları çok sevdiği içi ayrılmalarına izin vermedi. Anca İran’dan gelen elçilerin, dönüşlerine kendilerine rehberlik yapmalarım i temeleri üzerine Çin’den ayrılabildiler.
Armağanlarla yüklü olan Venedikliler, elçiler ve kalabalık bir maiyet Guang Cou’dan (günümüzde Kanto yola çıktılar. Seylan (günümüzde S Lanka), Hindistan, Basra körfe; Hürmüz ve Kirman yolunu izled ler.

Amaçlarına ulaştıklarında, 600 kiş lik kafileden geriye 8 kişi kalmıştı; i elçiden de yalnızca biri yaşıyordu. D ha sonra Venedikliler İran’ı geçtile Trabzon’dan gemiye binerek İstanbul’a, oradan da Venedik’e geldile Önce kimse onları tanıyamadı: Ne de olsa ülkelerinden ayrılalı tam yirmi dört yıl olmuştu.

MARCO POLO’NUN KİTABI

Marco Polo’nun anlattıkları, kendisine, alay etmek amacıyla Ti Millione (“Milyonları olan adam”) adım yakıştıran Venedikliler arasında kuşkuyla karşılandı. Marco Polo, Venedik ve Cenova arasındaki savaş süresince tutsak kaldı; yazılarım toplayan ve daha sonra ilk yayımcısı olacak Pisalı
Rustichello ile hapishanede karşılaştı.
Önce fransızca yazılan, ardından italyancaya ve başka dillere çevrilen Marco Polo’nun Kitabı kısa süre içinde yayıldı, Günümüzde bu belgeye dayanarak Marco Polo’nun gerçeğe bağımlı kaldığı söylenebilmektedir. Ancak anlattıkları arasında hâlâ inanılmaz gibi görülen bazı şeyler, saf, ama iyi niyetli bir yazarın tanıklıklarından kaynaklanmaktadır. Marco Polo’nun anlattıkları ciddi bir havayla yüklüdür; mizah yoktur. Barut, matbaa, Çin şeddi, pusula gibi Çin “harikalarırı”ndan söz etmemesinin nedenini, konuyla ilgilenen bazı araştırmacılar, inanılmamak endişesinden kaynaklandığını ileri sürmektedirler.

Marco Polo kimdir – Marco Polo hayatı ve baharat yolu hakkında bilgiler
MARCO POLO, Venedikli gezgin (Venedik 1254 – ay.y. 1324). Çin’e kadar gitti; gezip gördüğü yerleri ve Moğol imparatorluğu ülkesinde başından geçenleri «Venedikli Marco Polo’nun veya öbür adiyle Million’un, Dünya’nın Harikalarını Anlatan Kitabı» adlı dev eserinde dile getirdi; batı dünyasına, Çin’in büyüklüğü ve gücü üstüne bilgiler verdi. Ayrıca o zamana kadar avrupalı haritacıların bilmediği birçok yeri keşfetti.

O dönemde hıristiyanlarla müslümanların birbirleriyle ilgili olarak ne ölçüde yanlış fikirlere sahip oldukları düşünülürse, Marco Polo’nun hüküm verirken ortaya koyduğu açık görüşlülüğün değeri daha iyi anlaşılmış olur. Nitekim o zamanın olayları üstündeki gözlemlerinden şarkiyatçılar bugün de faydalanmaktadırlar. «Marco Polo’nun Kitabı» ancak XDC. yy.da tanındı ve o zamandan beri birçok dile çevrildi.

Marco Polo 1254’te, ya Venedik’te veya Dalmaçya kıyılarında, Venedik’e bağlı Kor-cula (Curzola) adasında doğdu. Babası Niccolo Polo ve amcası Matteo, dalmaçya asıllı soylulardı. Atalarının İtalyan mı, yoksa İslav asıllı mı oldukları üstüne bilgi yoktur.

Marco Polo daha çocuk yaştayken, babası ve amcası İstanbul’a gitmişlerdi; İstanbul ile ticaret yapıyorlardı. İstanbul’dan Kırım’ın güneydoğu kıyısında bir venedik kolonisi olan Sudak’a, oradan da Batı Kıpçaklarının başkenti Saray’a ulaştılar. Kıpçak prensi Berke Hanın sarayında bir yıl ağırlandılar. Eski Abbasî imparatorluğunun İran bölgesini yöneten moğol hükümdarı Hulâgu ile Berke arasında savaş çıkınca iki kardeşin Avrupa’ya dönüş yolu kapandı; bu yüzden Hazar denizini dolaşmak zorunda kaldılar; sonra Buhara’da üç yıl beklediler. Bu sırada Çin’deki büyük Han Kubilay’m kardeşi Hulâgu’ya yolladığı elçilerle karşılaştılar, ülkelerine geri dönmekte olan elçiler iki kardeşi Kubilay’ın Hanbalık’taki (bugün Pekin veya Samuel Coleidge’in Kubla Khan [Kubilay Han] adlı şiirinde Xanadu olarak adı geçen Şang-du) sarayına götürdüler. Büyük Okyanus’-tan Avrupa kapılarına kadar uzanan geniş topraklar, Moğollar tarafından ele geçirildikten sonra siyasî birliğe kavuşmuştu; yollar eskisine göre daha güvenliydi. Kubilay, Polo kardeşleri çok iyi karşıladı ve onlardan Hıristiyanlık üstüne bilgiler aldı. Po

lo kardeşler Kubilay’m sarayında birkaç yıl kaldılar, ama ne yazık ki buradaki yaşayışlarını anlatan hiç bir belge bırakmadılar. Kubilay Han, kardeşlerin yurtlarına dönmesine izin verdi. Ayrıca onlarla papaya mektup yolladı; mektubunda papadan, halkına Hıristiyanlığı öğretecek bilgili misyoner göndermesini istiyordu.
Polo kardeşler 1269’da Akkâ’ya ulaştılar; bu arada papa Clemens IV ölmüş, yeni papa daha seçilmemişti. Bu yüzden mektup ellerinde kaldı, iki yıl sonra Venedik’te gene yolculuk hazırlıklarına başladılar, bu defa Niccolo’nun on yedi yaşındaki oğlu Marco’-yu da yanlarına aldılar. Suriye kıyılarına ulaştıklarında papalık seçimleriniıf yapıldığını, Gregorius X’un papa seçildiğini öğrendiler. Bunun üzerine Kubilay’a verdikleri sözü yerine getirmek için İtalya’ya döndüler. Gregorius, Kubilay’a ancak bilgisi kıt iki dominiken papazı gönderebildi; bunlar da çok çetin olan bu işten hemen yılarak yarı yoldan döndüler. 1271’de Polo kardeşler İskenderun körfezinde küçük bir şehir olan Ayaş’a (Yumurtalık; İtalyan tüccarlar buraya Ajuzzo veya Laiazzo derdi) yola çıktılar, karayoluyle Yezd ve Kerman’dan geçerek Çin’e gitmek üzere gemiye binmek için İran körfezindeki Hürmüz’e ulaştılar. Bu deniz yolculuğundan nedense vaz geçerek kuzeye yöneldiler. İran’dan geçip Belh’e, buradan da Yukarı Amuderya boyunca ilerleyerek Wakhan’a vardılar. Pamir yaylasını aştılar (Marco, Pamir adını kayda geçiren ilk avrupalıdır), sonra aşağılara inerek yolculuklarına Kâşgar, Yarkent ve Hotan üstünden devam ettiler (avrupalılar XIX. yy.ın ortasına kadar bu bölgelerin varlığından habersizdi). Hotan’dan sonra Lop Nor’un yanından ve Gobi çölünden geçerek Su,-Cou (Kiuçüen) ve Çang-an (Si-an) yoluyle Çin’e girdiler. Üç yıl süren bir yolculuğun sonunda Hanbalık’ta (Pekin) Kubilay’-ın huzuruna çıktılar (1275). Büyük Han’ın hizmetine giren Marco, Moğolcayı öğrendi; imparatorun verdiği çeşitli görevlerle ülkenin birçok yerini gezip dolaştı. Birçok alanda tecrübe kazandı. Geçtiği bütün yerler üstüne notlar aldı; şehirlerin durumunu, gelenekleri, yetişen ürünleri inceden inceye yazdı. Bu işi yalnızca Kubilay’a bilgi vermek için yapmadığı anlaşılmaktadır. Kaydettiği bütün yer adlarının ve o zamanlar avrupalı çağdaşlarına aykırı gelen hikâyelerinin doğruluğu daha sonraki araştırmalarla anlaşılmışsa da, anlattığı bazı o-laylar yine de şüpheyle karşılanmaktadır. Marco, meselâ üç yıl Yangchav’da (Chi-ang-tu) valilik yaptığını yazmıştır. Bu doğru olmayan veya şişirilmiş bir bilgidir. Bir başka hikâye de şudur: Güney Çin’e karşı yapılan bir savaş sırasında güya babasıyle amcası bir çeşit mancınık yaparak Hsiang-Yang şehrinin düşmesini sağlamışlardır. Marco, Büyük Han’ın hizmetinde olduğu sıralarda Koşinşin, Burma ve Hindistan’a gittiğini anlatır. Gördüğü yerlerle anlatılanlara dayanarak tasvir ettiği yerler arasında bir ayırım yapmak gerekir. Marco bu yolculuklara tek başına mı yoksa babası ve amacıyle mi çıkmıştı? Bu konuda da elde bilgi yoktur.

Polo’lar on yedi yıl Kubilay’m hizmetinde kaldılar, zengin oldular, «fakat gelecekleri bakımından kaygıya düştüler: Kubilay’ın ö-lümünden sonra durumları ne olacaktı? Mo-ğollarda sülâlenin sürekliliği diye bir konu yoktu. Kubilay, Polo’ları bırakmak istemiyordu, fakat Polo’ların eline bir fırsat geçti: Kubilay’ın kardeşi Hulâgu’nun torunu olan Argun, İran ilhanıydı; Çin’e elçiler yolladı, ölen karısının yerine yeni bir gelin istedi. Pekin-Tebriz arasındaki karayolu, savaşlar yüzünden güvenli olmadığından Argun’un elçileri denizyoluyle dönmeğe kalktılar. Kubilay’dan Polo kardeşleri kendileriyle birlikte yollamasını istediler. Kubilay bu isteği kabul etti ve gemilerin hazırlanmasını emretti. Polo’lara Hıristiyanlığın önde gelenlerine sunulmak üzere mesajlar verdi. Bunların arasında, papa, Fransa ve İngiltere krallarına yazılmış mektuplar da vardı. Yolcular, 1292 yılının başında,
o zaman Çin’in en önemli dış ticaret limanlarından biri olan Zaitun’dan (Fukien’-de Tsin-Kiang) yola çıktılar; Singapur ve Malakka boğazlarından geçerek Nicobar a-dalarına geldiler. 1294’te Seylan ve Mala-bar yoluyle Hürmüz’e ulaştılar. Uzun süren yolculukları sırasında Sumatra ve Güney Hindistan kıyılarında sıkıntılı günler geçirdiler. Gemidekilerin çoğu, bu arada elçilerden ikisi, bir salgın hastalığa yakalanarak öldüler, fakat genç gelinle üç Venedikli kurtulanlar arasındaydı. Polo’lar Çin’den ayrılmadan az önce Argun Han ölmüştü (1291). Gelin, bunun üzerine Argun’un oğlu Gazan Han ile evlendi. Polo’lar İran sarayında dokuz ay kaldılar, sonra yolculuklarının son kısmına başladılar. Tebriz’den çıktılar, dağları aşarak Trabzon’a geldiler, gemiyle İstanbul’dan geçerek Venedik’e ulaştılar.

25 yıllık ayrılıktan sonra yurtlarına döndüler. Gelirken çok mal ve para getirdikleri söylenirse de, Marco Polo öldüğünde zamanının ölçülerine göre hiç de varlıklı değildi. Bundan sonra Marco Polo, Andrea Dando-

lo yönetimindeki Venedik donanmasında bir deniz subayı (soprccomito) olarak görev aldı. Venedik ile ceneviz arasında savaş çıkmış ve Lamba Doria yönetimindeki ceneviz donanması Adriyatik denizine bir akın yaparak venedik karasularına girmişti, 1298 eylülünde yapılan Curzolo (Korcula) savaşında Venedikliler yenilgiye uğradı. Bir ka . ağa göre, Marco esir düştü. Kendisi bu olaydan söz etmez. Bir başka kaynak, daha eki bir çatışma sırasında esir olduğunu budirir. Cenevizliler esirlerine iyi davrandılar. Bir yıl kadar tutuklu kalan Marco, 1299 yazında serbest bırakıldı ve Venedik’e döndü. Savaş esiri olarak geçirdiği aylarda kitabını yazmağa başladı. Tutukluyken Rus-tichello veya Rusticiano adlı Pisa’lı bir roman yazarıyle tanışmıştı; bu yazar oil dili’-yle yazdığı şövalye romanlarını 1271’de Meliadus adlı bir eserde toplamıştı. Marco serüvenlerini Rustichello’ya anlattı, o da bu serüvenleri oil dili’yle ve Meliadus’u andıran üslûpla kaleme aldı. Marco Polo’nun anlattıklarını ne ölçüde değiştirdiği bilinmez. Son zamanlarda kitabı inceleyenler, Rustichello’nun, hikâyeleri bir roman üslû-buyle yansıtmaktan öteye geçmediğini ileri sürerler. Genellikle Marco’nun olayları yalnızca hatıralarına dayanarak yazdırmadığı, notlarını Venedik’ten yolladığı sanılır. Marco’nun Kubilay’ın yanındayken aldığı notların bu eserde kullanılmış olduğu sanılmaktadır.

Marco Polo’nun Ceneviz’den Venedik’e döndükten sonraki yaşayışı üstüne az şey biliniyor. 8 Ocak 1324’te Venedik’te öldüğü zaman karısı Donata, kızları Fantina, Bellela ve Moreta hayattaydı. Vasiyeti yerine getirilerek San Lorenzo kilisesine gömüldü. Birkaç portresi vardır, bu portreler ölümünden sonra yapılmıştır.

Marco Polo’nun ortaya koyduğu coğrafî bilgileri zamanın haritacıları hemen benimsemediler. Bunun sebebi, Marco Polo’nun anlattıklarına olağanüstü hikâyeler gözüyle bakılması, eski geleneklerden kurtulamayan haritacıların coğrafya keşiflerini bilim dışı bulmasıdır. Marco Polo’nun etkisini taşıyan ilk harita büyük Katalan Atlası’ön. Burada Orta Asya’nın ve Uzakdoğu’nun topoğrafyası Marco Polo’nun kitabına uygun olarak verilmiştir. Polo’nun verdiği bilgiler ancak XV. yy.ın sonlarında başlayan büyük deniz yolculuklarından sonra geniş ölçüde kullanıldı. Çin’e doğru yola çıkan Kolomb’un yanında Ramusio*nun latince baskısı da vardı; Kolomb bu kitabın kenarlarına notlar almıştır. Batı’da barutu, pusulayı ve matbaayı Marco Polo’nun tanıttığına bugün artık inanılmaktadır. Marco Polo’nun eserine çeşitli ülkelerde değişik adlar verilmiştir. İngiltere’de The Tra-vels of Marco Polo (Marco Polo’nun Yolculukları) diye bilinen kitaba italyanlar 11 Mi-lione derler; hattâ Marco Polo’yu bile bu adla anarlar. Bu garip adın nereden çıktığı üstüne tartışmalar yapılmış, fakat bir sonuca varılamamıştır. Bazılarına göre, hemşehrileri, anlattığı olağanüstü hikâyelerin çokluğundan ötürü ona bu adı vermişlerdir. Daha yeni görüşe göre Milione bir lakap değil, Marco’nun gerçek adı olan Emi-lio’nun bir başka şeklidir.

«Marco Polo’nun Kitabı»nın yüz kırktan çok elyazması bulunmuştur. Bunlar, bağlı oldukları temel metinlere göre gruplara ayrılır. Temel metinler şunlardır: 1. XV. yy.ın başında İtalya’da, İtalyan Fransızca-sıyte yazılan bir metin, bu metin ilk defa 1824’te Paris’te, Coğrafya derneği tarafından Voyages de Marco Polo (Marco Polo’nun Yolculukları) adiyle; 2. XIV. yy.ın başında fransızça yazılan bir metin, 1865’te Paris’te J.P.G. Pauthier tarafından Le Liv-re de Marco Polo (Marco Polo’nun Kitabı) adiyle; 3. toscana lehçesiyle yazılmış, 1305 tarihli olduğu sanılan metin, 1827’de G. B. Baldelli Boni tarafından Floransa’da 11 Milione di Marco Polo adiyle; 4. Venedik Italyancasıyle XIV. yy.ın başında yazılmış olan bir metin, 1906’da Roma’da Studi Ro-manzi IV dizisinde basıldı; 5. Bologna’lı Fra F. Pipino tarafından 1307-1314 arasında yazıldığı sanılan latince bir metin, 4 nu.lu metinden çevrilmiştir; 6. 1 ve 7 nu.lu elyazmasından yararlanılarak hazırlandığı sanılan İtalyanca bir nüsha, Venedik’te 1559’da G. B. Ramusio tarafından Navigation! Viaggi il dizisinde yayımlandı; 7. Toledo Katedrali Papazlar meclisinde bulunan latince bir nüshanın da «Z» diye anılan bir metinden çevrildiği sanılmaktadır. «Z» adı, kardinal F.X. de Zelada’nm (1717

– 1801) soyadına atfen verilmiştir. Bu yedi elyazmasından 1, 6 ve 7 numaralı olanlara en önemli metinler gözüyle bakılır.

Marco PoJo’nun Rustichelİo’ya yazdırdığı metnin fransızça olduğu hemen hemen kesinlikle bilinmektedir. Eser iki kısma ayrılmıştır: birinci kısımda Polo’ların iki yolculuğundan, ikinci kısımda yönetimden, İktisadî ve siyasî olaylardan söz edüir. .Asıl metnin kaybolduğu sanılmaktadır. W. Mars-den’in tenkit metodunu The Travels of Marco Polo (Marco Polo’nun Yolculukları) [Londra. 18181 uygulamasından beri, bu konuda çalışanların en büyük amacı asıl metne elden geldiği kadar çok yaklaşmak olmuştur. Si t Henry Yule’un 1871’de Londra’da yayımlanan The Book of Sir Marco Polo (Sir Marco Polo’nun Kitabı) adlı tercümesi yapmacıklı anlatımına rağmen Marco Polo üstüne bilgi edinmek isteyenler için en sağlam kaynaktır. Bu eseri H. Cordier’-in Sir Marco Pof o, Notes and Addenda to Sir Henry Yule’s Edition’u (Sir Marco Polo, Sir Henry Yule’ın Baskısı Üstüne Notlar ve ilâveler) [1920] izledi. Gerek Yule’un, gerek Le Livre de Marco Polo (Marco Polo’nun Kitabı) adiyle 1924-1928 arasında Pekin’de A.J.H. Charignon’un yayımladıkları nüshalar (1865’te Pauthier’in yayımladığı metnin modern Fransızcaya yapılan tercümesi) gerçeklikleri k£sin olmayan kaynaklara dayanır. Yeniden düzenlenen ve aslına daha uygun olan ilk metni L. F. Benedetto hazırlamıştır: Marco Polo, İl Milione (Floransa, 1928). Aynı kitabın İtalyanca tercümesi gene L.F. Benedetto tarafından yapıldı (Milano, 1932); İngilizce tercümesi

A. Ricci tarafından, sir E. Denison Ross’un önsözüyle basıldı (Londra, 1931). Karşılaştırmalı metin tespitinde ise sir Percival Da-vid’in Toledo’da «Z» metnini bulmasıyle

(1932) bu konuda bir adım daha atılmış oldu. Metin 1938’de Londra’da Marco Polo, the Description of the World (Marco Polo, Dünyanın Tasviri) adiyle A. C. Moule ve Pelliot tarafından yayımlandı. Kitabın I. cildinde «Coğrafya» metninin İngilizce tercümesi ve öbür elyazması metinlefden alınan önemli bölümlerin tenkitli tercümesi yer a-hr. II. cilt «Z» metninden alınmıştır. Daha yeni ve önemli tercümelerden biri de A.L. Czerny’nin polonyaca yaptığı Marco Polo, Opisanie Swiata’dır (Marco Polo, Dünyanın Tasviri) [Varşova, 1954]. Bu kitapta ayrıca M. Lewicki’nin notları da yer almaktadır. (-> Bibliyo.) [m]

Yorum yazın