Manastırlı İsmail Hakkı Kimdir

Manastırlı İsmail Hakkı Kimdir

(d. 1846, Manastır [bugün Bitola, Yugoslavya] – ö. 22 Kasım 1912, İstanbul), Osmanlı din bilgini.

Kolağası (önyüzbaşı) İbrahim Efendı’nin oğluydu. İstanbul’da medrese öğrenimini tamamladı ve Tikveşli Yusuf Ziyaeddin Efendi’den icazet aldı. Bir süre Fatih Camisi’nde ders verdi. 1874’te Dolmabahçe, 1898’de Süleymaniye, 1901’de Sultan Ahmed, 1907’de de Ayasofya camilerine vaiz oldu.

Aynı dönemde çeşitli öğretim kuramlarında Arapça, fıkıh, tefsir ve hadis dersleri verdi. 1908’de Heyet-i Âyan üyeliğine getirildi. Çeşitli dergi ve gazetelerde makaleleri yayımlanan İsmail Hakkı’nm başlıca telif ve çeviri yapıdan arasında Mevahibü’r-Rah-man (1892), Vesailü’l-Felah fi Mesaili’n-Nikâh (1895), Şerhü’s-Sedr bi Fezaili’l-Leyleti’l-Kadr (1909), Hak ve Hakikat (1913) sayılabilir. Vaazlan ise Eşref Edib tarafından Mevaiz (1908-09) adıyla derlenmiştir.

Yorum yazın