MALTE-BRUN

MALTE-BRUN (Malthe Conrad bruun, Konrad — denir), danimarkalı coğrafyacı ve siyaset yazan (Thisted, Jylland 1775-Paris 1826). Yazılarında Fransız devriminin ilkelerini desteklediği için İsveç’e kaçmak zorunda kaldı. Ülkesinden ömür boyu sürgün edilmeden önce (1800) Paris’e giderek Journal des Débats*da çalıştı. Başlıca eserleri: Géographie Mathématique, Physique et Politique de Toutes les Parties du Monde (Siyasî, Matematik ve Fiziksel Dünya Coğrafyası) [Mentelle ve Herbin ile birlikte; 1803-1807]; 1810’da başlanan ve ölümünden sonra yardımcısı Huot tarafından bitirilen Précis de Géographie Universelle (Evrensel Coğrafya İncelemesi). Eyriès ile birlikte Annales des Voyages’i (Gezi Yıllıkları) kurdu, daha sonra (1821) Coğrafya derneğinin ilk genel sekreteri oldu. —Oğlu Víctor Adolphe, coğrafyacı (Paris 1816-Marcous-sis 1889), Coğrafya demeği genel sekreteri oldu. Babasının coğrafya kitabının bir baskısını yaptı. Eserleri: La France illustrée (Resimlerle Fransa) [1879-1884]; L’Allemag-ne illustrée (Resimlerle Almanya) [1884-1887] v.b. (l)

Yorum yazın