Malkoç Yavuz Ali Paşa

Malkoç Yavuz Ali Paşa

YAVUZ MALKOÇ ALİ PAŞA, Osmanlı sadrazamı (? – Belgrad 1604). Boşnak kökenlidir. Bosna’da yaşayan Malkoçeviç ailesinden gelir. Ailesinin adından dolayı Malkoç sanıyla tanınır. Devşirme olarak Enderun’a alındı. Burada çeşitli görevlerde çalıştıktan sonra silahtar oldu. 1601 ‘de Mısır Valiliği’ne atanarak saraydan taşraya çıkarıldı. Yeniçerilerin ayaklanmaları sırasında Yemişçi Haşan Paşa’nın sadrazamlıktan uzaklaştırılması üzerine bu göreve atandı. Mısır’dan gelinceye- kadar Cerrah Mehmet Paşa sadaret kaymakamlığını yürüttü. Yeni sadrazam Mısır Eyaletinde Piri Bey’i bıraktı ve bir bölük askerli yola çıktı. Yol boyunca çeşitli eyaletlerdeki ayaklanmacıları cezalandırdı. Şam ve Adaha’da bazı zorbaları idam ettirdi. Konya’da da halka acımasız davrananları kentten kovdu.

29 Aralık 1604’te İstanbul’a ulaştı. İstanbul’a gelmeden önce Sultan III. Mehmet ölmüştü. Yerine geçen oğlu I. Ahmet, Ali Paşa’nın Halep’ten getirdiği 1.200.000, altınla cülus bahşişi dağıttı ve sadrazamı görevinde bıraktı. Sadrazam Ali Paşa sürmekte olan İran ve Avusturya savaşları dolayısıyla, her iki cepheye birer komutan göndererek İstanbul’da kalmak istediyse de, padişah buna razı olmadı ve Avusturya Cephesi’ne gitmesi için hatt-ı hümâyun gönderdi. İran Cephesi’ne Ci-galazade Sinan Paşa komutan oldu. Baharın İlk günlerinde sefere çıkmaya karar veren Yavuz Ali Paşa, hareket etmeden önce büyük eyalet valileriyle ulemanın ileri gelenlerini görevden alarak yerlerine kendi adamlarını atadı. Padişah I. Ahmet ise, Ali Paşa’nın cepheye hareket etmesinin ardından atamaları durdurdu ve kendine göre değişiklikler yapmaya başladı. Bu arada Hafız Ahmet Paşa’nın da sadaret kaymakamlığı sırasındaki etkinlikleri Yavuz Malkoç Ali Paşa’yı üzdü, istediği parayı ve yardımı alamadan Belg-rad’a kadar ilerledi ve burada üzüntüsünden öldü (26 Temmuz 1604).

Yorum yazın