Malik bin Enes kimdir

Malik bin Enes kimdir – Malik bin Enes hayatı ve eserleri
MALİK bin ENES, malikî mezhebinin kurucusu «Medine imamı» ve huku!;ru (Medine 710 – ay.y. 795). Hayatı hakkında kesin bilgi yoktur. Nasıl bir öğrenim gördüğü de bilinmiyor. Rabiat tin Ferruh’tan fıkıh deısi aldığını bildiren kaynaklar vardır. Halife El Mansur tarafından Mekke’de hüküm süren Hasanîlere gönderilerek hilâfeti ele geçirmek isteyen Ali ailesinden Muhammed ve kardeşinin yakalanması için görevlendirildi (761). Fakat Malik, Muhammed’in Medine’yi almasıyle bu görevini yapamadı (762). Medine valisi tarafından kırbaçla cezalandırıldı. Bu olay yüzünden sakatlandı. Bir süre sonra hükümdarla arası düzeldi. 795’te hacca giden halife Harun-ür-Reşid, Malik’i ziyaret etti. Eserleri: Kitab-ül-Muxatta (Savaşta Ezilmişlerin Kitabı) bugüne kadar gelen er eski fıkıh kitabıdır. Malik’in bundan başka fıkıh a ait Kitab-iil-Sunen (Sünnetler Kitabı), Kitab-ül-Menasik (Hac Kılavuzu), Kitab-ül-Mücalese (Toplantılar Kitabı) v.b. eserleri olduğu da söylenir, (m)

Yorum yazın