Maide Arel Kimdir

Maide Arel Kimdir – Maide Arel Hayatı ve eserleri hakkında bilgiler.
Türk ressamı (İstanbul, 1907). İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi’nde Nazmi Ziya’nın ve Hikmet Onat’ m atölyelerinde çalışan Maide Arel, bir süre Mehmet Ruhi Arel’den ders aldı. Eşi Şemsi Arel’in görevi nedeniyle bulunduğu Erzincan’da fransızca ve müzik öğretmenliği yaptı. 1948’de Ankara Halkevi’nin açmış olduğu yarışmada ikincilik ödülü kazandı. Paris’te André Lhote, Fernand Léger ve Jean Metzinger’in atölyelerinde sanat eğitimini geliştirdi, ilk kişisel sergisini Paris dönüşü, İstanbul’da açtı (1951). Ayrıca paris’te düzenlenen Kadın Ressamlar Sergisi’ne, Edinburgh Festivali’ne, kendisinin de görev aldığı Uluslararası Sanat Eleştiricileri Kongresi’nin, 1954’te İstanbul’da düzenlennmesi nedeniyle açılan sergiye katıldı. Eşi Şemsi Arel ile Hatay’a giderek T.B.M.M. için bu ili görüntüleyen tablolar yaptı. 1960’ta Kadın Haklarını Koruma Derneği’nin Sanat Kolu sergisini Paris’e götürdü ve üyesi olduğu uluslararası derneğin sergisinde bronz madalya kazandı. Devlet sergilerinin yanı sıra Güzel Sanatlar Birliği’nin yıllık sergilerine de katılıp, özellikle, Türkiye’de kadın sanatçıların örgütlenmesinde etkili görevler üstlendi. 1982 ve 1984’te kişisel sergiler açtı.

FİGÜRE BAĞLILIK

Maide Arel’in resmi, eşi Şemsi Arel’ in resmiyle aşağı yukarı benzer bir çizgide gelişmiştir. Ama, Şemsi Arel’in belli bir dönemde figürden bütünüyle kopan soyut resimlere yönelmesine karşılık, Maide Arel bütün çalışmalarında figüre bağlı kalmış, yalnız, figürü daha çok André Lhote’un estetik anlayışına yakın bir doğrultuda, yüzey resmine bağlı bir duyarlık içinde ele almıştır. Mevlevi kompozisyonlarında görülen hareket uyumu ve ritmik düzen şeması, bu duyarlığı yöresel konular çevresinde geliştirmekten yana olduğunu ortaya koyar. Daha yeni resimlerindeyse, gene bu doğrultudan sapmadan, yöresel köylü figürlerini, portre türünde yoğunlaşan bir etkililikle değerlendirmekte, yalın, duru ve katkısız renklerle doldurduğu geniş biçim parçalarını geometrik düzenli bir kompozisyonun gerekleri doğrultusunda işlemektedir.
Maide Arel’in yapıtlarında renklerin mat ve gösterişten uzak etkisi, alçakgönüllü bildirisi, geometrik-kübist okulun niteliklerini her zaman korumakla birlikte, içtenliğe açık bir resim yorumu da getirir. Belli bir anlayışı bozup değiştirmeden, inançlı ve kararlı biçimde sürdürmek, bu anlayışın genel ilkelerinden ödün vermemek, kalıplaşma tehlikelerini gözardı etmeden esnek çözümlere ulaşabilmek, sanatçının resimlerini biçimlendiren başlıca etmenler arasında sayılabilir.

Yorum yazın