Mahmud Şevket Paşa Kimdir

Mahmud Şevket Paşa Kimdir
Mahmud Şevket Paşa Kimdir Türk devlet adamı (Bağdat, 1856 -İstanbul, 1913).

1882’de Harbiye’yi bitirerek,Erkân-ı Harbiye reisliğinde görev alan Mahmut Şevket Paşa, Harbiye’de silah bilgisi ve atış talimi öğretmenliği yaptı (1883). Ismarlanan silahların denetimi için Almanya’ya gitti. 1905’te, birinci ferik rütbesiyle Kosova valiliğinde bulundu. İkinci Meşrutiyet’in ilanında Üçüncü Ordu komutanı olarak İttihat ve Terakki Cemiyeti’yle işbirliğine girdi (1908). Rumeli vilayetleri genel müfettişliği görevinde bulundu. 31 Mart (13 Nisan) 1909’daki silahh ayaklanma üzerine, Selanik’te toplanan Hareket Ordusu’nun komutanı olarak, 14 Nisan’da İstanbul’a geldi ve ayaklanmayı bastırdı. 1910’da Hakkı Paşa kabinesinde Harbiye nazın oldu. Mehmet V Reşat’ın Arnavut isyanı üzerine çıktığı Rumeli gezisine katıldı. Arnavutluk sorunu nedeniyle 1912’de istifa etti. İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin düzenlediği Babıali baskınından sonra Kâmil Paşa’nın yerine sadrazamlığa getirildi (23 Ocak 1913). Harbiye nazırlığı da onun sorumluluğunda kaldı. Balkan savaşında yitirilen Edirne’nin geri alınmasından sonra, Mahmut Şevket Paşa otomobiliyle Harbiye nezaretinden çıkıp Babıali’ye gelirken, Divan-yolu’nda suikasta uğradı (11 Haziran 1913) ve yanındakilerle birlikte hemen öldü.

Etiketler:

Yorum yazın