Luigi Rossi

Luigi Rossi, Aloysius de Rubeis de denir, İtalyan besteci (Torremaggiore, Fog-gia yakını 1598’e doğr.-Roma 1653). İspanyol Krallık kilisesi koro yöneticisi Jean de Macque’m Napoli’de öğrencisi oldu. İrticalen müzik yapma yeteneği ve şarkı, gitar, klavsen konusundaki derin bilgisi önce Traetto dukasının, sonra papa Paulus V’in yeğeni Sulmona dukası Marc’Antonio Borg-hese’nin hizmetine girmesini sağladı. 1633’-te Santo Luigi dei Francesi kilisesinde orgculuk yaptı, 1635’te Roma’dan ayrılarak, karısı arpçı Costanca de Ponte ile Floransa’ya gitti; kardinal Barberini’nin dairesinde müzikçilik görevi aldı ve bir ara kardinalle Dologna’ya yolculuk etti. Şöhretini duyan müzikçı ve edebiyatçılar onun evinde toplanmağa başladı. Barberini’lerle birlikte Paris’e gitti, Fransa sarayına çağrıldı, Fontainebleau konserlerine katıldı ve Orfeo operasını 1647’de Palais-Royal tiyatrosunda başarıyle temsil ettirdi. Roma’ya döndü, karısı öldükten sonra kısa bir süre için yeniden Paris’e gitti. Aryalarının, kantatlarının seçkin nitelikleri, lirizmindeki zenginlik, kıvıak ritmi ve armonilerindeki yenilik Rossi’nin Monteverdi ve Frescobal-di yanında yer almasını sağladı. 11 Palazzo incantato d’Atlante (Atlas’ın Sihirli Sarayı^ veya La Guerriera Amante (Âşık Savaşça Kadın) [1642], Orfeo (1647) operalarını; Giuseppe, Figlio di Giaccobbe (Ya-kub’un Oğlu Yusuf), L’Oratorio per la Settimana Santa (Kutsal Hafta Oratoryosu), S. Catarina Alla Rota (Azize Catheri-na Yolda) oratoryolarını besteledi. Yazdığı 388 arya, şarkılar, kantatlar, serenat*-lar ve motet’lerden ancak küçük bir kısmı zamanın derlemeleri içinde yayımlandı (Rac-colta’ d’Arie Spirituali [Ruhanî Aryalar Derlemesi], Roma 1640; Ariette di Musica [Bracciano, 1646]; Canzonette [Londra, 1679]). [L]

Yorum yazın