Ludovic Halevy Kimdir

Ludovic Halevy Kimdir
Ludovic Halevy , fransız yazarı (Paris 1834-ay.y. 1908), Leon Halevy’nin oğlu. O- yun yazmağa küçük yaşta başladı. Offenbach tarafından bestelenen opera komiklerinin hemen hepsini arkadaşı Henri Meilhac üe yazdı: La Belle Helene (Güzel HeJene) [1864]; La Vie.. Parisienne (Paris Hayatı) [1866]; La Grande. Duchesse %$e Gerolşteih (Gerolstein Grandüşesi) [1869];’La Perichole (1868); Les Brigands (Haydutlar) [1869]; Le Peti Duc (Küçük Dük) [1878]; Carmen (1875). Gene, Meilhac ile vodviller ve komediler yazdı: Fanny Lear (Komik t-ear) [1868]; Froufou (Hışırtı) [1869]; Tricoche et Cacolet (1872); L’Ete de la Saint-Mar- tin (Saint Martin’de Yaz) [1873]; La Boule (Top) [1874]; Brevet Superieur (Orta öğrenim Belgesi) [1892]. Oyunlarından başka Monsieur et Madame Cardinal (Mösyö ve Madam Cardinal) [1873]; Les Pefites Cardinal (Cardinal Ailesinin Kızları) [1880] gibi sahne eserleri ilk defa La Vie Parisien- ne’de (Paris Hayatı) yayımlandı. Un Mari- age d’Amour (Bir Aşk Evliliği) [1881],! LJ- Abbe Constahtin (Rahip Constantin) [1882] adlı romanları ünlüdür. Paris hayatını duygulu ve acı bir dille canlandırdı.

Yorum yazın