Louis Jacques Thénard Kimdir

Louis Jacques Thénard Kimdir

Louis Jacques Thénard ,Fransız kimyacısı (Nogent-Sur-Seine/Louptiére 1777-Paris 1857). Yoksul bir köylü ailesinin oğludur. Köy papazının desteğiyle lise öğrenimini bitirdi. Paris’e giderek L.N, Vauquelin ve A.F. Fourcroy’un halka açık derslerini izledi. Bir süre Vauquelin’in la-baratuvannda çalıştı. 1798’de onun desteğiyle Ecole Polytechnique’de dersler vermeye başladı. 1804’te Coliege de France Vauxuelin’in yerine kimya kürsüne atandı. 1808’de Paris Fen Fakültesi’-nin kimya bölümünün başına getirildi. 1822’de dekan, 1845’te rektör oldu. 1825’te baron sanını, 1842’de Legion d’Honneur nişanı aldı, 1827-1832 arasında milletvekilliği yaptı. Çalışmaları geniş bir alanı kapsayan Thenard 1799’da kobalt oksit İle alüminyum oksiti eriterek karıştırmış ve porselen renklendirmede kullanılan “Thenard Mevisi”ni geliştirdi.

1818’de asitlerin çeşitli peroksitler üzerindeki etkileriyle ilgili çalışmaları sırasında oksijenli su diye bilinen hidrojen peroksi-ti buldu. Esterler ve fosforlu organik bileşikler üzerine araştırmalar yaptı. P.L. Du-long ile gaz tepkimelerinde katalizör rolü oynayan elementleri, Gay-Lussac ile elektroliz ve analitik yöntemler üzerine çalıştı. Organik kimya araştırmaları da yapan Thenard’ın adı bir sodyum sülfat mineraline verildi ve dört ciltlik eseri en önemli ders kitaplarının arasında yer aldı. Başlıca eserleri: Traité de chimie élémentaire tneorique et pratique (Kimya Araştırmaları, Kuramsal ve Uygulamalı) 1813-1816, 4 cilt; Recherches physicochimiques (Fiziksel Kimya Araştırmaları) 1811; 2 cilt, Gay-Lussac ile.

Yorum yazın