Louis Gabriel Suchet

Louis Gabriel Suchet

Albufera dükü, Fransa mareşali (Lyon 1770-Montredon şatosu, Marsilya yakınları 1826). Millî Muhafız alayında bulundu (1791), generalliğe yükseldi (1798), İtalya’da başkumandan yardımcısı oldu (1800), orada AvusturyalIları Cherasco’ya kadar geri püskürttü (haziran); Austerlitz’te, Jena’da yararlık gösterdi. Ispanya’da Lerida (1810) ve Tarra-gona (haziran 1811) şehirlerinin teslim a-lmmasmda büyük rol oynadı. Mareşalliğe yükseldi (temmuz 1811), Valencia’yı teslim olmak zorunda bıraktı (ocak 1812). Kata-lonya ve Aragon ordusunun başkumandanlığını yaptı (1813), Molins de Rey’de düşmanı yendi (1814), Valençay antlaşmasından sonra Fernando VlI’nin Madrid’e dönmesini sağlamakla görevlendirildi, Güney ordusu kumandanı olarak Wellington ile mütareke imzaladı (1814). Yüksek meclis ü-yeliğine seçildi, Yüzgün’e katıldı, Savoia’-yı istilâ etti. AvusturyalIlarla anlaşarak Lyon’un boşaltılmasını sağladı (temmuz 1835). 1819’da gene Fransa Yüksek meclis üyesi oldu. (L)

Yorum yazın