Louis Aragon Kimdir

Louis Aragon Kimdir – Louis Aragon Hayatı ve Eserleri hakkında bilgiler.
Louis Aragon KimdirFransız yazarı (Paris, 1897-Paris, 1982).
Asıl adı Louis Andrieux olan Louis Aragon, tıp öğrenimi gördüğü yıllarda André Breton’la tanıştı; 1917’ de yardımcı doktor olarak askere alındı (André Breton’la birlikte) ve 1918’de savaş nişanı kazandı. Savaştan sonra dadacı gösterilere katıldı (Bkz. DADACILIK). 1919’da gene Breton’la birlikte Littérature (Edebiyat) dergisini kurdu; sonra Surréalisme au service de la Révolution (Devrimin Hizmetinde Gerçek-üstücülük) ve Révolution surréaliste (Gerçeküstücü Devrim) adlı marxçı eğilimli dergilerde çalıştı (Bkz. GERÇEKÜSTÜCÜLÜK).
Kişisel üslubuna Breton’un karşı çıktığı bir edebiyat türü olan romanla kavuşan Aragon’un Anicet (Ani- cet ou le panorama, 1921) , Les Aventures de Télémaque (Telemak- hos’un Serüvenleri ,1922 ) ve Le Libertinage (İnançsızlık, 1924) adlı yapıtlarında bir yazarın yetenekleri ve yanlışlıkları birlikte görülür. Aynca, güzel üslup tutkusu, Aragón’u belli bir dönemde aşın biçimciliğe yöneltmiştir: Traité du style (Üslup İncelemesi, 1928).
Sözcükleri büyük bir başarıyla kullanan Aragón, bir ozandan çok bir düzyazı ustasıdır ve gerçeküstücülüğü bir dil devriminden çok, kişisel roman tekniğini geliştirme olanakları sunan bir araç olarak görmüştür. Bretón’a oranla daha çok şaşırtıcı imge ve eğretileme kullanan yazar, sözcükleri dönüştürerek dilsel açıdan olağanüstü görüntüler yaratmıştır: Le Paysan de Paris (Paris Köylüsü, 1926).
1928’de Elsa Triolet’yle tanışan Aragón, 1930’da Second mani/este du surrealisme’i (Gerçeküstücülüğün ikinci Bildirgesi) imzaladıktan sonra, 1936’da Fransız Komünist Partisi’ne girerek, Breton’la ilişkilerini kopardı. O tarihten sonra yazdığı, artık dili altüst etme çabası görülmeyen yapıtları iki bölümde değerlendirilebilir: Karısı Elsa’ya duyduğu aşkı dile getiren lirik yapıtlar : bağımlı ve “toplumcu gerçekçi” olmak isteyen, ama güzel üsluptan da vazgeçemeyen yapıtlar. İkinci türe giren yapıtların başlıcaları arasında, tükenmekte olan burjuvaziyi betimleyen Kibar Semtler (Les Beaux Quartiers, 1936 ) ile Gerçek Dünya (Les Communistes, 1949— 1951) sayılabilir.
Fransa’nın işgali sırasında, Fransız direnme hareketine katılan Aragon, François la Colère, Armand de Saint-Roman takma adlarıyla, Fransızları işgalcilere karşı direnişe çağıran şiirler de yazmıştır. Mise à mort (Öldürme, 1965) ve Blanche ou l’oubli (Blanche ya da Unutkanlık, 1967) adlı iki romanı, düşsel olduğu kadar da gerçekçi özyaşam öyküleridir.

ELSA TRİOLET

Rus asıllı Fransız romancısı (Moskova, 1896-Paris 1970),
May akovsld’nin arkadaşı Lili Brik’in kızkardeşi olan Eisa Triolet, ilk eşi André Triolet’den boşandıktan sonra Louis Aragon’la evlendi. Birçok roman ve &ykfi yazdı: Merhaba Thérèse (Bonsoir Thérèse ,1937) ; Le Premier accroc coûte deux cents francs, 1944 ) ; L’Inspecteur des ruines (Yıkıntılar Müfettişi, 1948) ; Beyaz At(Le Cheval blanc,1953j ; L’Age de nylon (Naylon Çağı 1959-1963); Le Grand lamais 1965); Ecoutez voir (Hele Bir Dinleyin , 1969) ; vb.

Yorum yazın