Leonard Woolley Kimdir

Leonard Woolley Kimdir

Leonard Woolley İngiliz arkeoloğu (Londra 1880-ay.y. 1960). Oxford Üniversitesi’ne bağlı New Colle-ge’da öğrenim gördü. 1905-1907 arasında Oxford Ashmolean Müzesi’nde uzman olarak görev aldı. 1907-1911 arasında Sudan’daki Vadi Halfa yakınlarındaki Bu-hen’de İngiliz arkeloglarınca yürütülen kazılara katıldı. Ünlü casus T.E. Lawrence ile birlikte çalıştı ve 1912-1914 arasında geç Hitit döneminin ünlü kentlerinden biri olan Kargamış’ı kazan heyetin başkanlığını yürüttü. 1921-1922 arasında Teli el-Amarna’yı da kazdı. 1922-1929 arasında British Museum ve Pennsylvania Üniversitesi Müzesi adına günümüzde Hak’la kalan ünlü Sümer kenti Ur’u kazdı ve büyük bir üne kavuştu. Kral mezarlarındaki hazineler, dünya çapında heyecan yarattı. 1929’a kadar popüler yayınlarca sık sık ele alınan Tufan’a ilişkin arkeolojik buluntular açığa çıkarma umudunun gerçekle ilgisi bulunmadığı Ur kazılarıyla kanıtladı. 1934’e kadar El Obeyid ve Eridu’yu,
1936-1937 arasında Kuzey Suriye’deki El Mina’yı 1937-1939 ve 1946-1949 arasında Antakya’nın kuzeyinde bulunan Teli Açana’yı (eski Alalah) açığa çıkardı. Yazdığı sayısız eserle özellikle Sümer uygarlığına değerli katkıları yaptı. 1935’te Sir sanıyla onurlandırıldı.

Başlıca eserleri: Carchemish 1 (Kargamış 1) 1914, Dead Towns and Living Men (Ölü Kentler ve Yaşayan insanlar) 1920, Carchemish 2 (Kargamış 2) 1922, Al Ube-aid (1927) H.R. Hail ile; The Sumerians (Sümerler) 1928, Ur of the Caldees (Kar-delilerin Ur’u) 1929, Digging up the Past (Geçmişi Kazmak) 1930, The Royal Ce-meteries (Kral Mezarları) 1934, Abraham (İbrahim) 1935, The Development of Su-merian Art (Sümer Sanatının Gelişmesi) 1935, The Ziggurat and its Surroundings (Ziggurat ve Çevresi) 1939, Alalakh, an Account of Excavations at Teli Atchana in the Hatay, 1937-1949 (Alalah: Hatay’da Teli Açana Kazıları Sonuçları,

1937-1949), Kingdom (Unutulmuş Krallık) 1953, Carchemish 3 (Kargamış 3) 1954, Excavations at Ur: A Record of Twelve Years Work (Ur Kazıları: On iki Yıllık Çalışmaların Raporu) 1954, TheEarly Periods (Erken Dönemler) 1955, Spade-work (Hazırlık) 1955, özyaşamöyküsü; Unearthed (Keşfetmek) 1958, The Art of the Middle East (Ortadoğu Sanatı) öl.s. 1961.

Yorum yazın