Leonard Woolf Kimdir

Leonard Woolf Kimdir

Leonard Woolf , İngiliz yazarı (Londra 1880-Sussex 1969). Burs kazanan çalışkanlığıyla Cambridge’i bitirdi, bir süre Seylan’da çalıştı (ilk romanı oranın gözlemleriyle ilgilidir: The Village in the Jungle: Ormandaki Ev, 1913), dönüşünde Virginia Adeline Stephen ile (V.Woolf) evlendi (1912). Birinci Dünya Savaşı yıllarını gazeteciliğiyle değerlendirdi, Fabian Derneği’ne üye oldu, sosyalizme yaklaştı, işçi Partisi’ne girdi, güncel sorunları inceleyen eserler hazırladı: International Government (Uluslararası Hükümet) 1916, Co-operation and the Future of in-dusty (İşbirliği ve Sanayiin Geleceği) 1918, Empire and Commerce in Africa (Afrika’da imparatorluk ve Ticaret) 1920, imperialism and Civilization (Emperyalizm ve Uygarlık) 1928 vb.

1920 sonrasında toplum psikolojisine yöneldi, son iki yüzyıldaki siyasal düşünce ve eylem ilişkileriyle ilgilendi, demokrasinin 1848’e kadarki gelişimini inceledi: After the Deluge (Tufandan Sonra) 2 cilt, 1931-1939; üçüncü cildinde güncel sorunlara yaklaştı: Principia Poiitikaca:a Ştudy of Communal Psyçhologiy (Siyasal ilke: Toplum Psikolojisi Üzerine Bir Çalışma) 1953. 1917’lerde romancı eşi Virginia ile birlikte edindikleri baskı makinesi, Hogarth Press adlı amatör yayınevinin çekirdeği oldu. Seçkin yayınlarıyla dikkati çekerek başarıya ulaştılar. Eşinin ölümünden sonra hem bu alanda, hem kalem ürünlerini kotarmada aksamayan bir çalışmayı sürdürdü.

Yorum yazın