Ladikli Mehmet Çelebi

Ladikli Mehmet Çelebi, türk şeyhülislâmı (Ladik ? – Bursa 1728). Şeyhülislâm Minkarizade Yahya Efendiden mülâzemet alarak öğrenimini bitirdi. Çeşitli medreselerde müderrislik yaptı, imamı sanî oldu (1675). 1680*de Edirne, 1681’de İstanbul payesi aldı ve İstanbul kadısı oldu. 1682’-de İpsala ve Edincik kazaları arpalığı ile azledüdi. 1684’te Anadolu kazaskerliği payesini aldı. 1688’de Rumeli kazaskeri tayin edildi. 1693’te ikinci defa Rumeli kazaskeri, sonra şeyhülislâmı oldu. 1695’te meşihattan azledildi. 23 Mayıs 1703’te Edirne olayında yeniçerilerin isteği üzerine ikinci defa şeyhülislâm oldu. 1704’te azledildi; Bursa’ya sürüldü, (m)

Yorum yazın