Kutkaşınlı İsmail Bey Kimdir

Kutkaşınlı İsmail Bey Kimdir

İsmail Bey (kutkaşinli) (d. 1806, Kutkaşın – ö. 1869, Şamahı, Şirvan, Azerbaycan), AzerbaycanlI yazar ve asker. 19. yüzyıi Azeri edebiyatının tek gerçekçi öykü yazandır.

Petersburg’da askeri okulu bitirdikten sonra çarhk ordusunda topçu subayı olarak çeşitli yerlerde görev yaptı. 1826-28 Rus-Iran ve 1828-29 Osmanlı-Rus savaşlarına katıldı. Tuğgeneralliğe kadar yükseldi. 1851’de ordudan ayrıldı, 1852’de hacca gitti. Daha sonra altı yıl Şamahı’da arazi işleriyle ilgili bir komisyonda görev yaptı. Rus Coğrafya Derneği ve Rusya Köy Ekonomisi Demeği’nin Kafkasya şubelerinin üyesiydi.

Askeri bir görevle Varşova’da bulunduğu sırada Rechid Bey et Sadete-Chanime (1835; Reşid Bey ve Saadet Hanım) adh bir uzun öykü yayımladı. Öyküde 19. yüzyıl Azeri yaşam biçimi gerçekçi biçimde anlatılmış ve kadın haklan gündeme getirilmiştir. İsmail Bey 19. yüzyıl Azericesinin iyi bir örneği olan Sefername adh yapıtında ise, hac yolculuğuyla ilgili izlenimlerini anlatır.

Yorum yazın