Kürşad Kimdir

Kürşad Kimdir

Yaptığı emsalsiz bir devrim hareketiyle un kazanmış bir Türk imparatorluk prensidir. Göktürk hanedanından 16. Büyük Türk Hakanı olan Çuluk Kağan’ın küçük oğludur. 639’da ölmüştür.
Türk imparatorluğu bu çağda Çin’in ege-‘ menliği altına düşmüştü. Yüzbinlerce Türk Çin’in ya uyruğu, ya da esiri durumundaydılar. Bu durumun önüne geçmek İçin 40 Türk asilzadesi bir devrim derneği kurdular, Prens Kürşad’ı başkan seçtiler. Ancak, devrim hareketi başarıya ulaşırsa, Kürşad İmparator olamayacak, siyasetten çekilecekti. Devrimin tamamen milli nitelikte olduğundan kimsenin şüphe etmemesi gerekiyordu. Bu fikir Kürşad’ın kendisininde, kağan olmamak için arkadaşlarım ikna etmişti. Bunun üzerine, devrimden sonra, Kürşad’ın ağabeyinin oğlunun Türk Kağanı İlân edilmesi kararlaştırıldı. Gerçekte bir Türk Kağanı vardı ama, Çin nüfuzu altında bulunan Sirba Kağan’ı devrim komitesi tahttan İndirmeyi kararlaştırmıştı.
Çin, 50 milyon nüfusu ile, dünyanın en kalabalık devletiydi. XVIII. Tang Hanedanından Li Şih-min 40 yaşındaydı, 13 yıldan beri de tahtta bulunuyordu.
Türk devrim derneğinin planı şöyledir: Çin imparatoru esir edilecek, Türk İllerine kaçırılacak, sonra Çin boyunduruğundaki Türk topraklarıyla, Çin sarayındaki Türk asilzadeleriyle değiştirilecekti. Devrim başarıya ulaşır ulaşmaz bütün Türkler ayaklanacak, buldukları Çinli’yl öldüreceklerdi.
Çin imparatorunun her gece kılık değiştirerek başkenti Çangan’dı dolaştığı, Türkler tarafından haber alınmıştı, imparator’un bir sokak baskını İle esir edilmesi oldukça kolaydı. Ancak, kararlaştırılan gece, aksi bir raslantıyla, büyük bir fırtına patlak verdi, imparator, sarayından çıkmadı. Kürşad, gecikirse, devrim hareketinin duyulup Türkler’in kılıçtan geçirilmesinden korktu. Akıl almaz bir cüretle, sarayı basıp imparatoru silah kuvvetiyle ele geçirmek kararım verdi. Arkadaşlarının Çlnlller’le ölçülemeyecek derecede İyi silah kullanmalarına güveniyordu.

Saray’a Baskın
Gerçekten o gece 40 Türk asilzadesi Çin imparatorluk sarayını bastı. Pek kanlı bir vuruşma oldu. Yüzlerce Çinli muhafız, 40 Türk’ün keskin nişancılığına, vuruş ustalığına kurban gitti, Türk okları, kılıçları altında can verdi.
Çinli muhafızların yerden mantar bitercesine çoğaldığını, İmparatorun ele geçirilemeyeceğini anlayan Kürşad, sarayı terketmek emrini verdi. İmparatorun ahırına hücum eden 40 Türk, seyisleri öldürüp buldukları atlara atladılar, Çin başkentinden çıktılar. Ancak, bütün Çin ordusu 40 Türk’ün peşine takılmıştı. Vey Irmağı kıyısına gelince duraklayan Türkler, birkaç yüz Çinli askerini oklarıyla yere serdikten sonra kahramanca öldüler. Kürşad’la 39 arkadaşı, Vey ırmağı’nın sarı toprakları üzerinde kalmışlardı.
Devrim hareketi başarılamadı diye Çin boyunduruğundaki Türkler sinmediler, daha büyük bir canlılıkla öç almak İçin ayaklandılar. Bütün Türk illerinde bağımsızlık rüzgârı esti. 40 Türk’ün kahramanlığı Çlnliler’i yüreklerine kadar titretmişti. Bir süre sonra Göktürk devleti silkindi, Çin boyunduruğunu attı (Bk. Göktürkler).

Yorum yazın