Krzysztof Penderecki Kimdir

Krzysztof Penderecki Kimdir

Polonyalı besteci (Debica, 1933). Krakow Yüksek Müzik Okulu’nda beste öğrenimi gören (1955-1958) Krzysztof Penderecki 1959’da Fouınya-lı Besteciler Birliği ödülünü kazandı. Schönberg’in etkisinde kalmış olan önemli ilk yapıtları dizisel bir müzik yazımı ürünüdür; bu yapıtlarda dizisel yazım, kimi zaman vokal düzeyde gregoryen şan melodik formülleriyle iç içe geçmiştir (karışık koro iki piyano ve vurma çalgılar için Davud’un Mezmurlan. 1958; telli ve vurma çalgılar için Anaklasis. 1960). 1960 yıllarının başlarında,Hiroşima’da ölenlerin anısına elli iki telli çalgı için hazırladığı Threnos’da (1961) üslup açısından eskiyle bir kopukluk oldu. Ner-deyse tümüyle anlatımcı olan bu parçanın ardından kırk sesli karışık koro için Zamanın ve Sessizliğin Boyutları (1961) adh yapıtım gerçekleştirdi. 1961-1962 yıllarında elektroakus-tik alanında araştırmalara girişti (Mezmur, 1961; Kanon, 1962); ardından büyük orkestra için Flüorışıma-1 lar’ı (1962) besteledi; bu yapıtta tınıl yüzeylerinin durgunluğuyla çarpıcı I nesne gürültüleri karşıtlaştırdı. Geç-I mişteki üsluplarla yeni bir bütünleme araştırmasına solo, koro ve orkestra için hazırladığı Aziz Luka ‘ya Göre Passiorida (1965) girişti; aynı çabalar orkestra için De natura sonoris I (1966), Auschvvitz’de ölenlerin anısına adadığı solo, karışık koro ve orkestra için Dies frae(1967)ve Loudun’lu
Şeytan Çarpmışlar (1968-1969) adh operasında da göze çarpar. Penderecki’nin dinsel müzik alanına getirdiği en özgür katkı özellikle, eski slavonca beş solo ses, iki koro ve bir orkestra için hazırlanmış olan Utren-ja (1970) oratoryosu ile on iki ses ve oda orkestrası için Canticum cantico rum Salomonis’tİT (1972). Bestecinü büyük dindışı yapıtları arasmda bü yük orkestra için Birinci Senfon (1973) ve yirmi dört telli çalgı içinin termezzo (1973) vardır.

Yorum yazın