Kral Midas kimdir

Kral Midas, Frigya kralı (M.ö. 715’e doğr.-676). Eusebios kroniğine göre, M.ö. 738 yılında tahta çıktı. Gordias’ın oğlu olarak bilinir. Asur kralı Sargon II, kendinden öncekilerin Midas ile başa çıkamadığını bildirdiğine göre, bu kral, Tiglatple-ser IH’ün (M.ö. 745-727) bir çağdaşı olmalıdır. Yunanlılarla ilişki kuran Midas, He-rodotos’a göre, Delphoi’ye zengin bir taht hediye etti, Kyme’li bir yunan prensinin kızıyle evlendi. Eusebios kroniğine göre, M. ö. 696-695 yıllarında Anadolu’ya giren Kimmerler, başkent Gordion ile birlikte bütün Frigya’yı yakıp yıktılar; bu felâket üzerine Midas öküz kanı içerek intihar etti. Midas’m ölümünden sonra Frig-ya’nın siyasî önemi kalmadı. Midas ile ilgili efsaneye göre, Dionysos kendisine her dokunduğu şeyi altına çevirme gücünü vermişti. Apollon ile Marsyas (Pan) arasında hakem seçilince, Midas ödüKi Marsyas’a verdi, Apollon da kulaklarını eşek kulağına çevirerek ondan öcünü aldı

Yorum yazın