Kösem Sultan Kimdir

Kösem Sultan Kimdir – Kösem Sultan Hayatı Hakkında Bilgiler
Kösem Sultan KimdirKÖSEM SULTAN (1595 ? – 1651) I. Ahmet (1603-1617)in eşi, IV. Murat (1623 – 1640) ve Sultan İbrahim’in (1640 – 1648) annesidir. Osmanlı tarihinin ünlü kadınlarındandır. Olağanüstü ihtirası yüzünden çok olumsuz bir rol oynamıştır.
I.Ahmet öldüğü zaman Kösem Mahpeyker Haseki, 3 şehzade annesi olarak 22 yaşlarında dul kaldı. Pek zeki ve .iktidara düşkündü. Tahta üvey’oğlu II. Osman’ın çıkması gerekirken, kayınbiraderi Sultan Mustafa’nın çıkmasında önemli rol oynadı. Ancak Sultan Mustafa’nın şuuru bozuk olduğu için, 3 ay sonra tahta gerçek vâris olan II. Osman çıkarıldı. Kösem dört yıl süreyle karanlık bir rol oynadı. 1623’te büyük oğlu, IV. Murat adıyla tahta geçti; Kösem de “Valide Sultan” oldu. Padişah ll.yaşındaydı; annesi naibe-l saltanat mevkiini de elinde tutuyordu. Birkaç yıl sonra IV. Murat, babası ve ağabeysl gibi pek genç yaşında devlet işlerini kavramakta büyük yetenek gösterdi. Annesini devlet İşlerine karıştırmadı; onun ihtirasını anlayınca da, Topkapı Sarayı’ndan çıkarttı; başka bir sarayda, oradan çıkmamak şartıyla oturttu; yani, bir çeşit hapsetti.
Oğlunu öldürtüyor!
1640’ta IV. Murat genç yaşında öldü. Yerine Kösem’in 3. oğlu Sultan-İbrahim geçti. Bu padişah da annesini devlet İşlerine karıştırmadı; hattâ Kıbrıs’a sürmeye kalkıştı. Bunun üzerine henüz 45 yaşında bulunan Valide Sultan, oğlunu tahttan İndirmek üzere hazırlanan komiteye girdi ve burada en büyük rolü oynadı; oğlunun öldürülmesini de uygun görüp büsbütün rahat nefes almak istedi. Tahta daha 7 yaşını bitirmemiş olan torunu IV. Mehmet geçti. Kösem, “Büyük Valide” adıyla tekrar saltanat naibesi oldu. Fakat devlet çıkarlarını her şeyden üstün tutan ve pek genç yaşına rağmen çok olumlu bir çehre gösteren gelini Hatice Turhan Valide Sultan ile karşı karşıya geldi. Kösem, Yeniçeri Ağaları’nın uğursuz zorbalığına dayanıyordu. Büyük devlet adamları, Genç Valide’yi destekliyorlardı.
Kösem Boğularak öldürüldü.
Kösem, genç gelinini ortadan kaldırmaktan başka çare görmedi. Bunun için de önce torununu ortadan kaldırmak İstedi. IV. Mehmet’i öldürtecek, yerine 1 yaş küçük kardeşi Şehzade Süleyman’ı tahta çıkaracaktı; Şehzade Süleyman’ın anası pek kendi halinde bir kadındı; Kösem’e kafa tutmak ihtimali yoktu. Suikast, Turhan Sultan tarafından haber alındı. Suikastin yapılacağı gece, Kösem, boğulmak suretiyle öldürüldü. 56 yaşlarında bulunuyordu (3 ağustos 1651).. Bu suretle Ağalar diktatörlüğünün yok edilmesi İçin de en büyük adım atılmış oldu; Köprülü, gittikçe iktidara yaklaşıyordu.
Para İle Herkesi Satın Alırdı
Sultan Ahmet Camisi’nde eşi I. Ahmet’in Türbesi’ne gömülen bu dikkate değer kadın, para sayesinde istediği şahsı elde edebiliyordu. Konuşma ve İkna kabiliyeti yüksekti; duygularını çok iyi saklardı. Muazzam bir yekûn tutan serveti, ölünce Hazine’ye alındı. Halk ye halkın fikirlerini, genel düşünceyi elinde tutmaya büyük dikkat gösterir, fakirlere çok para dağıtır, her türlü hayır işlerine koşardı. Başta Üsküdar’daki muhteşem Vâlide Camisi ya da Çinili Cami olmak üzere sayılamayacak kadar da hayır eseri bırakmıştır.
Bibliyografya:
Bu konuda başlıca eser. — Kösem Sultan (R. E. Koçu, 2 cilt, 1972).

Yorum yazın