Köprülü Fazıl Ahmet Paşa Kimdir

Köprülü Fazıl Ahmet Paşa Kimdir
Köprülü Fazıl Ahmet Paşa Kimdir(1635 – 1676) Köprü kasabasında doğdu. Babası Mehmet Paşa ilim bakımından cahil bir adamdı, öyle olduğu halde oğullarını en yüksek dereceye kadar okuttu. 1658’de sahn-ı semân müderrisi yani bugünkü anlayışımıza göre Süleymaniye üniversitesi’nde ordinaryüs olan Fazıl Ahmet Efendi, babasının isteği üzerine ilmi meslekten mülkiyeye geçti: 1659’da vezir (mareşal) oldu. Erzurum, Şam, Halep genel valiliklerinde, başbakanlık vekâletinde bulundu. Babasının ölümü üzerine başbakanlığa getirildi; 26 yaşındaydı. Fazıl Ahmet Paşa’nın yetenekleri babasınınkileri bile aşıyordu; Osmanlı Devleti’nin en büyük devlet adamlarından biri olarak tarihe geçti.
Almanya seferine çıktı. Uyvar’ı alarak Slovakya’yı Osmanlı Devleti’ne kattı. Lehistan seferinde Podolya’yı da Osmanlı Devleti’ne katarak, Osmanlı Devleti’ni Doğu ve Orta Avrupa’nın mutlak hâkimi derecesine yükseltti. Çeyrek yüzyıldan beri Osmanlılar’a dayanmakta ve bütün Hıristiyan devletleri tarafından kuvvetle desteklenmekte olan Girit’in Kandiye kalesini pek çetin savaşlardan sonra fethetti; adayı tamamen Osmanlı Devleti’ne kattı. Girit’te yıllarca siperlerde yaşadığı için sıhhati bozularak İstanbul’a döndü. Uzun süren yokluğu sırasında kendisine İstanbul’da eniştesi, medreseden sınıf arkadaşı ve akranı olan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa vekâlet ediyordu.
Köprülüzade, 15 yıl, 4 gün iktidarda kaldı; IV. Mehmet tarafından hiçbir işine, hiçbir arzusuna karışılmadı; Turhan Vâlide- Sultan tarafından da kuvvetle desteklendi. Böylece, Osmanlı Devleti’nde pek az başbakana nasip olan bir itibar ve nüfuz kazandı. Azledilmeyeceği bilindiği için, aleyhinde bir muhalefet partisi meydana gelmedi. Osmanlı tarihinde Çandarlızade Ali Paşa’dan sonra en çok iktidarda kalan başbakan, Fazıl Ahmet Paşa’dır (devrindeki olaylar için bak. Mehmet IV.).
Devrinin sayılı bilginlerinden sayılan Koprülüzade, pek çok hayır eseri bıraktı. Babasının yanında gömülüdür.

Yorum yazın