Kıblelizade Mehmet Bey

Kıblelizade Mehmet Bey, türk devlet adamı (öl. 1731). Sirke Osman Paşanın kapı kethüdalığını yaptı. 1719’da Tophane nazırı, 1720’de tersane emini, 1727’de baş-muhasebeci, 1728’de ruznamei evvel oldu. Kasımpaşa’da kendi yaptırdığı çeşmesi vardır. (m)

Yorum yazın