Kemal Sülker Kimdir

Kemal Sülker Kimdir

Kemal Sülker (d. 25 Kasım 1919, Antakya-1995), sendikacı, yazar. Türkiye’de sendikacılık konusundaki araştırmalarıyla tanınır.

İlk ve orta öğrenimini Antakya’da ve İstanbul’da Kabataş Erkek Lisesi’nde tamamladı. 1938’de İstanbul Üniversitesi Hûkuk Fakültesine girdi. İki yıl sonra hukuk öğrenimini yarıda bırakarak Edebiyat Fakültesine devam etti. 1943’te sosyalist düşünceleri nedeniyle kovuşturmaya uğradı ve İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı’nın kararıyla Konya’da ikamete mecbur edildi. Bir süre sonra idari izinle bir süre için Antakya’ya giden Sülker, burada Türk Ceza Kanunu’nun 142. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklandıysa da yargılama sonunda aklandı. Bundan sonra içişleri Bakanlığı’nca sürgün yeri Tokat olarak değiştirildi.

1947’de İstanbul’a döndükten sonra Gece Postası, İkdam ve Son Telgraf gibi gazetelerde çalıştı. 1951-52 arasında İşçi Hakkı adlı bir gazete çıkardı. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (Türk-Iş) kuruluş çalışmalarına katıldı, Türk-İş’te ve çeşitli sendikalarda danışman olarak çalıştı. 1961’de Türkiye İşçi Partisine (TİP) girdi. TİP’te genel sekreterlik görevinde, merkez yürütme ve genel yönetim kurulu üyeliklerinde bulundu. Kemal Ilıcak’la birlikte Türkiye Birlik adlı gazeteyi çıkardı (1961-62). 1967’de Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK) kuruluş çalışmalarına katıldı ve bu konfederasyonun ertesi yıl yapılan genel kurulunda genel sekreterliğe getirildi. 1975’te bu görevden ayrıldıktan sonra etkin sendikacılık yaşamından çekildi. Türkiye’de sendikacılık hareketinin tarihi ve güncel sorunları üzerine araştırmaları bulunan Sülker’in başlıca yapıtları Türkiye’ de Sendikacılık (1955), Dünyada ve Türkiye’de İşçi Sınıfının Doğuşu (1966), Dünyada ve Bizde Sendikacılık (1966), 100 Soruda Türkiye’de İşçi Hareketleri (1968, 1976), Sendikalar ve Politika (1975), Şair Nâzım Hikmet (1975), Nâzım Hikmet’in Gerçek Yaşamı (1976), Türkiye’de Grev Hakkı ve Grevler (1976), İki Konfederasyon: Türk-İş ve DİSK (1976), Türkiye’yi Sarsan İki Gün (1980), Anılara Yolculuk (1983), Savaş Yıllarında Bir Sürgün’dür (1986).

Yorum yazın