Kazimierz Sosnkowski

Kazimierz Sosnkowski

Polonyalı general ( 1885 1969) Varşova’da, Lwow’-da ve Petersburg’da okudu, 1905’ten sonra Polonya milliyetçi kuruluşlarında çalıştı. 1914’te Polonya lejyonunda hizmet gördü. Sonra merkezî imparatorluklar tarafından 1916’da kurulan Varşova devlet konseyinin yönetici yardımcılığına getirildi. 1917’de, Pilsudski ile aynı zamanda Almanlar tarafından tutuklandı. 1919’da Varşova bölge kumandanlığına getirildi. 1920-1924 Arasında Savaş bakanlığı yaptı. 1921 Fransa – Polonya askeıî antlaşmasını Foch ile birlikte hazırladı, bu antlaşmayı Paris’te imzaladı. 1926’da Poznan kolordusuna kumanda etti. 1927’de ordu genel müfettişi oldu, 1939’da başbakan yardımcılığına getirilmek istendi, fakat bu görevi kabul etmeyerek cephenin güney kesimi kumandanlığını tercih etti. Savaşın sonunda Romanya’ya geçti. Fransa ile antlaşmaya vardı, bakan ve cumhurbaşkanına halef oldu. Sikorski’nin ölümünden (1943) sonra Londra’daki Polonya hükümeti tarafından Polonya kuvvetlerinin başkumandanlığına getirildi, fakat 1944’te sovyet baskısı üzerine bu görevi bırakmak zorunda kaldı (1944). 1946’da Quebec’e çekildi.

Yorum yazın