Karl Strupp

Karl Strupp

Alman hukukçusu (Gotha 1886 Frankfurt-am-Main (1923 – 1933) ve İstanbul (1933’ten itibaren) üniversitelerinde ders verdi. Kamu ve devletler hukuku uzmanıydı. Eserleri: Schadenersatz Wegen Ehebruchs U.S.W. (Zina v.b.den Dolayı ödenen Tazminat) [1910]. Völkerrechtliche Fälle (Devletler Hukuku Meseleleri) [1911-1914]; Grundzüge des Positiven Völkerrechts (Pozitif Devletler Hukukunun Ana Hatları) [1921]; Theorie und Praxis des Völkerrechts (Devletler Hukuku Teorisi ve Uygulaması) [1925]; Beziehungen Zwischen Griechenland und der Türkei 1920-1930 (1920 -1930 Arasında Türkiye ve Yunanistan İlişkileri) [1932]. J. Von Hatschex’in başladığı Wörterbuch des Völkerrechts’i (Devletler Hukuku Lügati) [3 cilt, 1924-1929] yayımladı. (M)

Yorum yazın